DELA

Så här kan arbetsplatser utlokaliseras

Enligt min mening finns det i dag tre saker som gör Åland unikt: 1) naturen och landskapet, 2) småskaligheten och 3) kulturen. Jag är rädd för att den politik som förs i dag tar bort det som gör Åland speciellt. Den fina småskaligheten och närdemokratin riskerar att försvinna genom sammanslagningar och centralisering.

I skärgården finns faran att man blir tvungen att sitta allt mer tid på färjor och ägna allt mindre tid i samhället där man faktiskt vill leva. För de som valt att bli arbetspendlare är så redan fallet.

Många av dagens utmaningar har sitt ursprung i brist på arbetsplatser och här kan faktiskt landskapsregeringen och lagtinget (som representerar hela Åland) göra skillnad genom placeringen av olika myndigheter och servicefunktioner.

Blev inspirerad av ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon häromdagen där begreppet demokrati tydliggjordes sedan olika samhällsfunktioner aktivt flyttats från Stockholm till övriga Sverige. Syftet med detta var att staten skulle öka sin representation ute i landet, öka förtroendet bland väljarna, minska klyftorna mellan huvudstaden och övriga delar av landet samt skapa arbetstillfällen på mindre orter.

Detta borde vi tänka på också på Åland där vi i dag ser en utveckling mot större enheter, mindre demokrati och ökad splittring mellan stad och landsbygd och skärgård.

Mot den här bakgrunden borde politikerna aldrig glömma möjligheten att i högre grad inkludera glesbygden genom exempelvis utlokalisering av arbetsplatser. Detta kan te sig som ett alltför stort projekt men det behöver det inte vara.

Här kommer några tips på hur vi kan komma över den osynliga tröskel som kan göra decentralisering verkligt:

• När personal går i pension eller slutar på sitt jobb av andra skäl, finns möjlighet att skapa en ny arbetsplats i annan kommun när man nyanställer.

• Vid renovering av lokaler kan man se över möjligheten att flytta myndigheten utanför staden, tillfälligt och/eller permanent.

• När omorganisation pågår kan man se över vilka resurser och möjligheter som finns över hela Åland. Kanske inleda diskussioner med kommunerna.

• Ibland läser jag i media om att staden har svårt att hitta lokaler för alla behov, t.ex. företagsetablering. Ett sätt att lösa det är att flytta ut myndigheter (eller delar av myndigheter) utanför staden.

Det kan leda till fler arbetsplatser på landsbygden och i skärgården, samtidigt som staden kan fortsätta växa.

Så som jag upplever landskapspolitiken i dag känns det som att mycket handlar om inbesparingar och väldigt lite om att utveckla samhället och göra det bättre.

JENNY NYLUND

FÖRETAGARE, SOTTUNGA