DELA

Så här jobbar Hem och skola i Ytternäs

I media har det varit en delvis snedvriden bild av Hem och Skolas verksamheter i Mariehamn, dessutom har det varit en del missuppfattningar och felaktigheter om bland annat avgifter.
I vår förening, Ytternäs Hem och Skola, är den frivilliga medlemsavgiften 10 euro per familj. En avgift som vi har bedömt som rimlig. ALLA måste ha möjlighet att kunna vara med i Hem och Skola. Styrelsen har jobbat aktivt och länge med att få in medlemsavgifter. Uppmaning att betala har gått ut flera gånger det här skolåret, dessutom har vi stått med insamlingskorg på årsmötet, förändrat layout på utskick med inbetalningskort och så vidare.
Vid årsskiftet hade kring 55 procent av familjerna i skolan betalat medlemsavgiften, vilket är i nivå med ett normalår. Efter debatten i media och en extra uppmaning från oss är vi idag uppe på en rekordnivå på drygt 70 procent som har betalat in avgiften. Att få 100 procent att betala har under åren visat sig vara en omöjlighet.

För
medlemsavgiften stöder vi barnen genom att bidra till stafettkarnevalen, klassresa i årskurs 6, Ålandsresa i årskurs 3 och rastleksaker till årskurs 1. Vi sponsrar också en del för att ordna klassföräldraträff samt middagsmatiné för familjer i årskurs 1 och 2.
Dessutom anordnar vi gårdsfest och diverse andra evenemang. Vi är också aktivt med i projektet ”Livslångt Läsande” och så jobbar vi med att introducera Samspelet.

Vi har ingen MekTek eller Dunderdans i Ytternäs. De bedrivs i Strandnäs Hem och Skolas regi. Däremot har vi dans med Isabelle Kotzev och vi har bland annat haft gitarrklubb, pysselklubb med mera. Vad gäller vår klubbverksamhet och Häftis bedrivs de som komplement till stadens fritidshem för de barn som inte har den möjligheten efter skoltid och innan föräldrarna kommer hem från jobbet.
För Häftis tar vi ut en avgift om 45 euro per termin då den är mycket dyrare än klubbverksamheten. För klubbverksamheten har vi inte tagit ut någon avgift eftersom vi har ansett att alla ska kunna delta i den. Vi har istället för avgifter anordnat evenemang för att få in pengar till klubbverksamheten. Här har det också varit viktigt med fritidsnämndens bidrag som vi fått i form av ledartimmar. Vi har nog också haft svårt att hitta ledare då verksamheten bedrivs på de tider då många är på jobbet. Det är inte heller lätt att få igång sådan verksamhet med enbart ideella krafter utan något stöd.

Fritidsnämndens bidrag i form av ledartimmar minskades redan år 2010, därför kom brevet om indraget stöd dagen innan julafton som en extra stor överraskning. Alla timmar togs bort utan någon förvarning eller dialog. I samband med vårt rättelseyrkande fick vi komma till tals och nämnden valde att bevilja oss en tredjedel av det vi fått innan. Vi har därmed fått en liten tidsfrist att försöka hitta en annan långsiktig lösning på klubbverksamheten.
Vi har nu beslutat att fortsätta våra verksamheter som vanligt hela vårterminen, dock så att vi nu också tar ut en avgift för klubbverksamheten. För att få en långsiktig lösning på klubbverksamheten ser vi gärna att sponsorer är med och finansierar en del till verksamheten. Det behövs inga stora belopp, men de är viktiga för en liten förening som oss och pengarna skulle komma våra lågstadiebarn till glädje.
Petri Carlsson,
ordförande, Ytternäs Hem och Skola