DELA

Så här funkar sociallagstiftningen

Jag är inte intresserad av vem som dricker champagne eller inte. Men jag vill upplysa Jack Christenbrunn att när en socialarbetare fattar ett beslut om en individ ska beviljas en förmån, ska inte ansökan förkastas enbart på grund av anvisningar som nämnden eller stadsstyrelsen fastställt.

Klientens individuella förhållanden ska undersökas och utredas, först därefter kan själva ärendet avgöras. Om tjänstehavaren inte har gjort detta, är det socialnämndens sak att ändra beslutet. Att enbart hänvisa till bristen på anslag är inte godtagbar grund att neka en tjänst eller förmån. Det finns massor med förvaltningsrättsdom om att anvisningar eller brist på medel inte är tillräckliga skäl för avslag.

Jag önskar att Jack Christenbrunn studerar sociallagsstiftning innan han kommer med felaktiga påståenden. Det blir inte billigt för staden om alla beslut måste till förvaltningsrätten fast man vet att man förlorar. Kostar säkert mer en eller två flaska champagne.

Marjo Österberg (S), socialsekreterare