DELA

Så här bör MISE förändras

Mises verksamhet bör ändras i grunden innan man återfår sin trovärdighet, bland annat bör miljöförstörande transporter upphöra och avgifterna sänkas.
Avfallsinsamlingen skall ske i fastighetsvisa behållare och tömningen i insamlingslinjer så att man sparar energi och kostnader. Närbelägna miljöstationer skall finnas för förpackningar och kunna användas av alla och vid bemannade stationer skall finnas personal som ger rådgivning och hjälp.
Tömningen skall kunna väljas enligt intervaller på två, fyra eller åtta veckor och större fastigheter kan välja behållarnas volym utgående från två veckors tömningsintervall, varvid alla kan minska sitt avfall genom sortering och som incitament erhålla lägre kostnader.

Avfallet skall omhändertas lokalt och inte transporteras bort med lastbilar. För det brännbara avfallet byggs en balningsanläggning i vilken avfallet förbehandlas och balas så att det kan säljas som kvalitetssäkrat avfallsbränsle och borttransporteras med småtonnage.
Det är ansvarslöst att transportera 4.000 ton byggavfall,bestående främst av överskottsjord och stenar, till Åbo för deponering, när avfallet kunde deponeras i lokala deponier som håller högre klass än soptippen i Åbo.
De kostnader som blir kvar skall fördelas rättvist, vilket innebär att inte bara hushållen, utan även företag och inrättningar, skall betala för sig.

Med lägre kostnader och rättvis fördelning kan vi i Mise komma ner till samma rättvisa och låga kostnader som i Hammarland, 80 euro för tömning varannan vecka och 40 euro vid tömning i fyra veckors intervaller.
Carl-Gustav Flink
Obunden samling
Lagtinget 213
Mariehamn 576