DELA

Så här är det Örjans!

Varför fortsätter Jerker Örjans sin desinformation om Pommerndockan? Nog dags att sluta nu.

Ursprungskonstruktionen framtagen av en erfaren ingenjörsbyrå i Åbo erhöll två anbud i den första entreprenadupphandlingen. Bägge anbudsgivarna ansåg konstruktionen genomförbar. Tyvärr var totalpriset för främst landarrangemangen litet över budget varför en ny omgång med förhandlat förfarande inleddes. Nu gavs anbudgivarna rätt att också komma med egna konstruktioner. Den ena anbudgivaren lämnade in anbud på ursprungskonstruktionen, den andra på en egen konstruktion. Det är nu den som genomförs.

Det var alltså inte konstruktionen som var felaktig eller som fördröjde bygget med ett knappt halvår – utan de erhållna anbudsprisen. Besvären mot stadsfullmäktiges tilläggsanslag i våras förlängde ytterligare byggstarten för dockan.

Mvh

Roger Jansson