DELA

Så fungerar övervakad körrätt

Jag heter Satu Silvennoinen och driver företaget Alkolås i Finland Ab.
Vårt företag säljer alkolås men vi sköter i riket även om alkolås för övervakad körrätt.
Läste i dagens tidning (4 juni 2010) på sid 22 angående ”Stöd för sänkt promillegräns” att ”Det finns flera sätt att kringgå ett alkolås. Att någon annan blåser före starten är det enklaste, men den som är tekniskt kunnig kan också kringgå låset.”

För det första så har vi två olika alkolås och det är viktigt att veta. Vi har ett försäljningsalkolås som vi säljer till företag, privatpersoner och till myndigheter.
Det andra alkolåset gäller endast till övervakad körrätt, vilket innebär att en person som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan få sin körrätt tillbaka genom att installera ett alkolås i sitt fordon.
Dessa två alkolås är helt olika, försäljningsalkolåset är ett alkolås där man blåser före start och om motorn har varit avstängd i mindre än 30 minuter, så kan fordonet återstartas utan att utandningsprov krävs.
Ett väldigt bra och tillförlitligt alkolås, men även enkelt att använda.
Alkolåset till övervakad körrätt är inte alls lika enkelt att använda. Övervakad körrätt innebär, precis som det låter, att personen som är med i programmet är övervakad av polisen.

Det går att kringgå alkolåset precis som Patrik Dahlblom skrev, men inte problemfritt. Alkolåset kräver återtest under färd. Första gången 5 – 10 minuter från det bilen startades och därefter med 30 – 45 minuters mellanrum.
Skulle föraren låta bli att blåsa eller om alkoholhalten är minst 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft under färd så går alkolåsets larmsystem igång vilket innebär att en väldigt hög ljudsignal tjuter och alkolåset meddelar att den måste in på snabbservice inom 5 dagar.
Föraren kan köra vidare men ljudsignalen är så pass hög att det är svårt att vistas i bilen, vilket oftast leder till att föraren kör bilen åt sidan och stänger av motorn för att slippa oljudet. För att kunna åka iväg igen måste föraren blåsa i alkomätaren för att kunna starta bilen. Skulle föraren köra vidare med larmet på så hörs det i hela omgivningen, vilket leder till en uppmärksamhet ingen rattfyllerist vill ha.

Sedan måste bilen in till verkstaden och få alkolåset avläst inom 5 dagar, loggarna från alkolåset skickas till berörd polisstation. Om personen struntar i att föra bilen till service innebär det att bilen inte går att starta efter att 5 dagar har förflutit från felmeddelandet. Bilen står då still och vill man få igång bilen så måste man bogsera den till verkstaden som då avläser loggarna. Bilen är då användbar igen. Verkstaden ser inte loggarna dvs. vad som har orsakat snabbservicen.

Sedan skriver Patrik Dahlblom att ”en som är tekniskt kunnig kan också kringgå låset”. Här är det samma sak, vill man kringgå så går det men här stöter vi på problem igen.
Skulle någon ändra en kabel i installationen så märker alkolåset av detta omedelbart och meddelar att den vill in på service. Personen har då 5 dagar på sig att föra bilen till verkstaden och få alkolåset avläst och som tidigare beskrivits så skickas även dessa till berörd polisstation.
Skulle man rulla igång bilen är det samma sak där, in på service. Sedan är det upp till polisen att avgöra om den övervakade ska in på förhör och ev. bli av med den övervakade körrätten. Skulle personen inte få vara med i övervakade körrätten längre innebär det att körförbudet personen fick från domstolen börjar om från början och ingen tid fås tillgodo från den tid personen har haft övervakad körrätt.
Övervakad körrätt har man i minst 1 år och max i 3 år och detta finns endast på fastlandet, gäller inte Åland. Mera information finns på vår hemsida, www.alkolas.fi

Satu Silvennoinen
Alkolås i Finland Ab