DELA

Så fixar vi omställningen

Mycket pekar på att världsekonomin är på väg in i en svagare konjunktur. Åland lär inte gå opåverkat. Behovet av en lokal stimulanspolitik kommer att bli tydlig.

Likaså är omställningen till ett hållbart samhälle helt nödvändig. Det kommer oundvikligen att kräva stora investeringar i klimat- och miljöanpassat jordbruk, transporter, innovativt vattenbruk, utbyggnad av förnybar energi och smarta elnät.

Hållbart initiativ föreslår att landskapsregeringen emitterar omställningsobligationer. Dessa obligationer avser öronmärkning för miljö- och klimatinvesteringar, investeringar för havets hälsa, och i sociala innovationer som motverkar sociala klyftor, stress och psykisk ohälsa.

Vi ska inte öka statsskulden till amerikanska eller italienska nivåer. Att däremot öka landskapets upplåning från 0 procent till 25 procent av BNP är fullt möjligt och kan anses vara en outnyttjad resurs med tanke på det låga ränteläget. Det handlar om mer än 300 miljoner euro för hållbara samhällsinvesteringar. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges och Finlands statsskuld uppgår till cirka 40 respektive 60 procent av BNP.

Räntan på 10-årig finsk statsskuld har pressats ner till -0,44 procent. Investerare är beredda att förlora 4,4 procent av sitt kapital över en 10 årsperiod bara för att få parkera dem i finska statsobligationer. I juli drog Kommunfinans Abp in 500 miljoner euro i en emission av 10-åriga gröna obligationer med räntan 0,05 procent. Emissionen tecknades för fyra gånger tillgängligt belopp, det vill säga för totalt 2 miljarder euro.

I det här sammanhanget tror vi att skuldfria Åland har goda möjligheter att få in kapital. Vi ser ålänningarna, som av tradition varit intresserade av placeringar, som en intressant målgrupp. På det här sättet erbjuds åländska investerare en trygg placering. Samtidigt bidrar man till en snabbare omställning av samhället, mildrar lågkonjunkturens negativa effekter och genererar skatteintäkter. Vad är bättre än en snabb omställning, stark samhällsekonomi och klirr i den privata kassan samtidigt?

Lagtingskandidater för Hållbart initiativ,

Annette Bergbo

Alfons Röblom

Frida Nordlund

Simon Holmström

Susanne Vävare

Joel Lindholm

Linus Höglund