DELA

Så finansierar (s) vallöften

Om det nu är så svårt för ålänningarna att få sin röst hörd i Helsingfors, hur ska vi då som en självständig mikrostat lyckas få våran röst hörd ute i den stora värden? Erik Schütten fortsätter att sprida sina fantasier till höger och vänster och skapa sanningar om vad motparterna har sagt och gjort likt en propagandamaskin från tidigt 1940-tal.
Att påstå att undertecknande undrar i sin insändare då jag i själva verket gör ett konstaterande visar på dåligt debattomdöme från Schüttens sida. Ifall Schütten svarar på min inledande fråga vore jag och många med mig oerhört tacksamma!

Schütten har vid flera tillfällen frågat varifrån Ålands Socialdemokrater ska ta pengarna till sina vallöften vilken har en så självklart svar att man inte ser det som en fråga av vikt. Finansieringen tas naturligtvis från samma ställe som vilket annat seriöst parti vill finansiera sina vallöften, d.v.s från skatteintäkter som är möjliga att uppbäras i ett livskraftigt samhälle som Åland samt genom att kostnadseffektivisera verksamheter samtidigt som servicen bör bibehållas och om möjligt höjas.
Att som Schütten antyda det vara något negativt att Socialdemokraterna politiska linje svänger lika ofta som opinionen har även den sin förklaring. Svaret är att samhället ständigt utvecklas och förutsättningarna förändras, då tycker i alla fall vi inom Ålands Socialdemokrater att man måste följa med sin tid.

Vad som är en oerhört tråkig inställning ifrån Schüttens sida är att det tydligen enbart är med de parter ålänningarna delar intressen med som ses som intressanta samarbetspartners och att alla bara vill åt en så stor bit av kakan som möjligt.
Med en sådan inställning kommer vi att gå miste om många fina möjligheter som annars skulle tas tillvara av ålänningarna och troligen utvecklas på ett oerhört positivt och innovativt sätt, inte bara för den åländska befolkningen utan även för befolkningar r unt om i värden. Vi ålänningar kan inte bara ta för oss, vi måste även kunna dela med oss!
I ett livskraftigt samhälle behövs broar byggas likt inom politiken nya kontakter knyts, relationer skapas vilket är en förutsättning för framtida samarbeten som i sin tur leder till att det åländska samhället fortsättningsvis kan utvecklas i en positiv riktning.
Martin Nilsson
Ålands Socialdemokrater