Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Så blir Åland fossilfritt

Åland har alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Vi vill stifta en klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer. Sedan tas handlingsplaner fram med konkreta åtgärder. I den första handlingsplanen vill vi att Åland:

• Fortsätter stöda förnybar energiproduktion.

• Utvecklar en resebokningsapp, fixar mer kollektivtrafik och bilpooler.

• Inför en passageraravgift för tax free färjtrafiken som öronmärks till turismens omställningsprojekt.

• Ställer om stödsystemet mot mer klimatsmart livsmedelsproduktion.

• Inför AXgan-märkning, bättre regler vid offentlig upphandling och reparationsavdrag.

• Ger bättre förutsättningar för åländska entreprenörer att exportera klimatsmarta lösningar till omvärlden.

I samarbete med näringsliv och andra aktörer i ett klimatråd utvecklas ännu fler konkreta åtgärder. Ett långsiktigt klimatarbete är bra för näringslivet samtidigt som det ger våra barn en framtid.

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSKANDIDATER