DELA

Så används katastrofmedel

Eftersom det har förekommit vissa otydligheter hur Röda Korsets insamlade medel till Finlands Röda Kors Katastroffonden används så kommer här ett förtydligande:

Finlands Röda Kors Katastroffonds medel används för att hjälpa människor som har varit med om en akut olycka eller för att dämpa lidande. Vi hjälper runt om i världen men också hemma i Finland och på Åland. Medel ur Katastroffonden används inte för att finansiera löpnade kostnader som anställd personal, hyror eller andra fasta kostnader. För detta används PAF medel och pengar från Finska staten.

När asylsökande anländer till Åland kan vi använda medel ur Katastroffonden. Här kan insamlade pengar användas till inköp av mat, kläder, transporter och uppehälle. Helt enkelt för att göra situationen dräglig för de människor som är på flykt. Kontanter betalas aldrig ut utan det sker genom betalningsförbindelser. Pengar ur fonden kan också användas om någons hem exempelvis har brunnit eller att det var varit en akut översvämning. De frivilliga som ställer upp och hjälper till får ingen ekonomisk ersättning för det utan det bygger på frivillighet.

Enligt stadgan för Katastroffonden får max 15% användas totalt för administrativa kostnader av de insamlade medlen.

Hoppas detta kan hjälpa allmänheten att få en tydligare och mer korrekt bild av hur och till vad de insamlade medlen används.

Olof Collin

Medelanskaffningsansvarig

Ålands distrikt

Finlands Röda Kors