DELA

S-vision för staden

Mariehamns socialdemokrater vill utveckla den sociala välfärden och trygga servicenivån i staden. Vi vill att barnperspektivet ska genomsyra alla stadens verksamheter. Mariehamn ska erbjuda bra skolor och bra barnomsorg till låga avgifter. Ingen ska känna sig ensam. Därför ligger äldreomsorgen oss varmt om hjärtat. Mariehamns ekonomi utvecklas positivt. År 2015 gjorde staden ett överskott på närmare 2,5 miljoner euro och framtiden ser positiv ut. Genom att hushålla ansvarsfullt med resurserna skapar vi en stad där man respekterar människor och miljön.

Under nästa mandatperiod vill vi utveckla en hållbar och vacker stad. I en hållbar stad bor vi ganska tätt, har arbetsplatser och service inom gångavstånd och ett aktivt och mångsidigt socialt liv på gator, torg och andra naturliga mötesplatser. Vi vill att staden ska bli koldioxidneutral. För att uppnå detta behöver vi enas om en energipolitik där vi verkligen minskar våra koldioxidutsläpp. Vi behöver förbättra energieffektiviteten i staden. Ålands lagting har enhälligt enats kring ett Hållbart Åland 2051. Vi vill att Mariehamn ska leda detta arbete och utgöra en god förebild.

Kollektivtrafiken är en viktig fråga för socialdemokraterna. Vårt parti vill ha tätare turer och en servicelinje. Vi vill öka intresset för cykling och på sikt minska den privata bilismen. Att cykla är bra både för individen och miljön. Den senaste medborgarundersökningen från Åsub visar att betyget från stadens invånare för kollektivtrafiken har sjunkigt drastiskt. Mariehamnarna vill ha en bättre kollektivtrafik.

En ny, juridiskt bindande och rättvis generalplan för centrum kommer att tas fram under de närmaste åren. Här vill vi prioritera ett grönt centrum där tillgängligheten och människan är i fokus. Vi vill skapa sociala mötesplatser samt flera öppna och bilfria miljöer. Genom förtätning i centrum kan vi öka boendemöjligheterna. Barn och äldre ska lätt kunna röra sig i centrum. Det ska kännas tryggt.

Vi tror på framtiden och vill kämpa för en ännu bättre stad med välskötta utomhusmiljöer, parker och gator. Mariehamn ska vara en vacker och levande stad.

Sara Kemetter (S)

Tony Wikström (S)