DELA

(s) vill inte höja chefslön

Socialdemokraterna ser inget behov en höjning av lönen för ÅHS förvaltningschef. Grunderna för det ställningstagandet är att beredningen och beslutet inte gjorts på ett formellt riktigt sätt.
Löneförhöjningen initierades av ordförande Mikael Lagström (FS) och presenterades utan att ärendet genomgått sedvanlig tjänstemannaberedning. Ett sådant förfarande är synnerligen anmärkningsvärt . Dessutom måste man konstatera att förvaltningschefen har en lön och ett avtal för tre år . Löneförhöjningen kom upp på ÅHS:s styrelsemöte som ett extra ärende, vilket också det är synnerligen anmärkningsvärt. I efterskott kan man reflektera över varför ärendet forcerades i ÅHS styrelsen av ordföranden..

Finansminister Lasse Wiklöf reagerade över förfarandet och efterhörde på vilka grunder ÅHS fattat beslutet. Senare har det framkommit att beslutet fattats på olagliga grunder.
Christian Beijar
(s)-gruppordförande