DELA

(s) vill ha strategi för grön tillväxt

Klimatfrågorna berör i högsta grad alla människor och i synnerhet alla beslutsfattare i vår värld. De berör även oss som är beslutsfattare i Ålands lagting.

Meddelandet om en klimatstrategi som den avgående landskapsregeringen lämnade i våras och som debatterades ingående och konstruktivt både i juni och september är ett viktigt dokument som bör beaktas även de kommande åren.
Innehållet i klimatstrategin men även andra miljöpolitiska åtgärder är viktiga för vår överlevnad. Vi vet att Ålands attraktionskraft och ålänningarnas livskvalitet samt många näringsidkare är beroende av ett rent hav, friska vatten och en god miljö. Detta är inte längre en självklarhet. Miljöproblemen ökar, vattenkvaliteten har försämrats och vi har övergödda sjöar och vikar.

Socialdemokraterna vill att landskapet tar ett rejält kliv framåt i denna fråga och vi anser att miljöpolitiken borde få en högre prioritet och en mer betydelsefull ställning och därmed finnas med i de allmänna och övergripande motiveringarna i budgeten för 2008 – den gröna profilen som en profil för självstyrelsen.
Socialdemokraterna vill att Åland utvecklas till ett ekologiskt landskap med en helgrön profil. Detta kan man inte göra ensam eller över en natt. Det är viktigt att landskapet går i spetsen för ett omfattande utvecklingsarbete för att uppnå målet om det gröna Åland. Detta måste göras i tät samverkan med företag, kommuner, organisationer och enskilda.
Här behövs också samstämmighet i Ålands lagting och det anser jag att till stor utsträckning finns. Alla partier har i dag ett stort miljöengagemang och är medvetna om att det är under den här mandatperioden vi måste agera, och agera kraftfullt för att förhindra att vattenkvaliteten försämras och ytterligare minska på koldioxidutsläppen.

Socialdemokraterna anser att för att för att nå målet om ett framtida livskraftigt Åland – med en kraftfull och klar grön profil –- bör allt jordbruk läggas om till ekologiskt och vi måste utpröva och utveckla fler miljövänliga energiformer. Allt företagande bör ha högsta möjliga miljöprofilering. Kollektivtrafiken bör ses över och utvecklas. Det är många sektorer som bör samverka för att bygga upp denna gröna profil.

Under avsnittet Självstyrelseutveckling i landskapets budget för 2008 finns rubrikerna Åland och EU, skattebehörighet, skatteundantaget och landskapet Åland, jämställdhetspolitiken samt missbrukarfrågor.
Den socialdemokratiska lagtingsgruppen vill i detta avsnitt infoga ett stycke med följande rubrik: Miljöstrategi för ett helekologiskt Åland och följande text: Landskapsregeringen inleder ett strategiarbete med målet att ta fram en helhetsplan där miljö-, energi-, trafik-, och näringspolitik integreras för att främja en grön tillväxt.
Carina Aaltonen (s)