DELA

(S) vill ha bra bostäder för alla

Sune Alén (Lib) kommenterar i en insändare hur socialdemokraterna röstade i några frågor i stadsfullmäktige gällande 2010 års budget.
Tyvärr blev budgetdebatten rumphuggen på grund av att stadsfullmäktiges ordförande Gunnar Jansson (Lib) inte tillät replikväxling. Ändringsförslagen gick till omröstning utan att ledamöterna på ett smidigt sätt kunde bemöta påståenden och förslag genom repliker. Vi hoppas att man nästa år kan återgå till ett normalt förfarande.

Socialdemokraterna vill att FAB Marstad ska bygga bostäder av sådan kvalitet som folk vill ha, vilket betyder att en hur låg kostnad som helst inte är första prioritet.
Vad vi absolut inte kan acceptera är att kvaliteten, och därmed kostnaderna, blir så låg att risk för förslumning och uppkomsten av hyresghetton uppstår. Därför röstade vi nej till den, enligt vårt synsätt, flummiga skrivningen i förslaget. Därtill brukar ”billigt” betyda ökade kostnader för underhåll på lång sikt.

Självklart arbetar vi socialdemokrater för att missbrukarvården i Mariehamn ska ordnas på ett så bra och ändamålsenligt sätt som möjligt. Det kommer vi att fortsätta med.
Hittills har socialnämnden, där ledamot Sune Alén själv är medlem, inte kunnat komma med lösningar på den svåra problematiken med missbrukarvården. Det har nu kommit upp nya initiativ till lösningar som kan vara värda att pröva och som socialnämnden har att ta ställning till.

Till slut vill vi göra läsarna uppmärksamma på att majoriteten av liberalerna röstade mot Fixar-Malte (Sune Alén, Pia Aarnio, Gunnar Jansson, Åke Nylund och Pamela Sjödahl) och mot avgiftsfritt bad på Mariebad en dag i veckan för pensionärer (Sune Alén, Pia Aarnio, Roger Eriksson, Rauli Lehtinen, Pamela Sjödahl, Gunnar Jansson och Åke Nylund).
Därtill röstade samtliga liberaler mot Eva Ringwalls förslag om att nattpersonalen inte tas bort från Miranda förrän man tillgodosett hyresgästernas behov.

Ulla Andersson (S)
Camilla Gunell (S)
Peter Andersson (S)
Eva Ringwall (S)
Igge Holmberg (S)
Henrik Löthman (S)
Barbro Sundback (S)
Kalle Fogelström (S)