DELA

(S) vill ändra val till riksdagen

I Nya Åland den 25.10.2008 refererades ett pressmeddelande om att "Valsystemet ändras inte".
Det som inte kommer fram i meddelandet är att samtliga partier i den parlamentariska valkommittén utom socialdemokraterna vill hålla kvar det gamla systemet gällande riksdagsvalet.
Oenigheten rör hur riksdagsledamotens ersättare utses. Folkets stöd för ersättaren har i ett flertal riksdagsval legat endast runt 3 – 5 procent, vilket naturligtvis är ett besvärande demokratiskt underskott.
Sämst stöd i det nuvarande systemet hade Viveka Eriksson som ersättare i valet 1999 med 2,8 procent. Tolv kandidater fanns i det valet och hon passerades av 7 kandidater och blev på åttonde plats i personliga röster räknat, men hon fick näst bäst på den liberala listan efter Gunnar Jansson och blev därmed hans personliga ersättare. Ragnar Erlandsson (c) fick i samma val 25,5 procent av rösterna.

Det finns ett alternativt sätt att komma tillrätta med det här och det skulle vara att införa preferensval som skulle ge ersättaren ett starkt folkligt stöd. Det går i korthet ut på att alla kandidaterna finns på samma valsedel och väljarna rangordnar dem enligt egen bedömning. Systemet är prövat i praktiken på Irland vid val av president 1990.
Preferensval maximerar stödet för ersättaren och man skulle undvika uppdelningen vinnare och förlorare. Ersättarens starkare stöd borde också innebära att hon/han i högre grad framstod som hela Ålands representant. Till saken hör också att nuvarande upplägg egentligen bygger på att man tävlar om ett flertal platser i valdistriktet såsom i övriga Finland. Åland skiljer sig här eftersom vi endast tillsätter en plats.

Man kan ju konstatera att det är mera sällan som möjligheten öppnar sig för en reform i riksdagsvalet eftersom det är en riksbehörighet. Personligen tycker jag att Åland borde passa på att föra fram förslaget om preferensval i riksdagsvalet. Det tar länge innan nästa tåg går!
Mörby den 30 oktober 2008

Jan Mattsson
Socialdemokraternas ledamot i den parlamentariska valkommittén