DELA

S väljer ideologiskt

Insändarskribenten Robert Horwood ställer sig frågande till varför Ålands socialdemokrater stöder socialdemokratiska kandidater i EU-valet istället för den åländska Britt Lundberg (SFP och liberala ALDE-gruppen). Till att börja med ska det klargöras att valet till EU-parlamentet, liksom andra val som genomförs på Åland, är ett demokratiskt val. Det står alla och envar fritt att stödja den kandidat som de anser att vara bäst lämpad för uppdraget. Så ska det också vara. Rösträtt och demokrati ska respekteras. Historiskt har vi kämpat hårt för att få det och i vissa länder kan man ännu inte ta det förgivet.

De stora politiska frågorna inom EU berör jobb och sysselsättning, fred- och säkerhetspolitik, jordbruk och livsmedel, klimat och miljö. Hur frågorna hanteras och prioriteras skiljer sig mellan höger- och vänsterpolitik. Därför är valet till Europaparlamentet i maj mycket viktigt ideologiskt. Kampen står mellan de två stora blocken S&D (socialdemokraterna) och EEP (de konservativa, borgerliga). Den gruppering som får majoritet kommer exempelvis att få utse kommissionens ordförande, det vill säga Barrosos efterföljare. Valresultatet blir alltså avgörande för vilken riktning Europa ska ta. Som Ålands enda vänsterorienterade parti ansåg styrelsen för Ålands socialdemokrater inte att det var ideologiskt möjligt att på partinivå stöda det europeiska högerblocket.

Socialdemokraterna vill, precis som övriga åländska partier, värna om de åländska intressena genom att öka det åländska inflytandet i Europapolitiken. Samtidigt är det en risk att lägga alla ägg i samma korg när parlamentets roll växer. Ålands socialdemokraters uppgörelse med SDP ökar antalet möjligheter till påverkan inom EU, med partiets ideologi behåll. Uppgörelsen handlade om att utse och anställa en medarbetare som särskilt ska bevaka åländska f rågor i parlamentet. Vi söker redan nu efter en medarbetare med goda kunskap om Åland och Svenskfinland, en person som är språkkunnig och intresserad av att arbeta i S&Ds finländska delegation i Bryssel under kommande mandatperiod. Oavsett hur det går för Britt Lundberg i valet har Ålands socialdemokrater genom denna uppgörelse tryggat ett fortsatt åländskt inflytande i Europaparlamentet.

I dagsläget har SDP två mandat i Europaparlamentet och siktet är inställt på ett tredje. Ålands socialdemokrater har sedan många år tillbaka ett gott samarbete med socialdemokrater i riket, i Norden och inom EU. Vi värdesätter att detta samarbete bevaras och utvecklas.

Att flera kandidater väljer att innefatta Åland i sin valkampanj och visar sitt intresse för Åland och för de frågor som berör ålänningarna förbättrar också Ålands kontakter till EU och fastlandet. Från SDP har Miapetra Kumpula-Natri och Johannes Koskinen besökt Åland och första maj talar Thomas Wallgren utanför Sittkoffs. Även från andra partier kommer kandidater att kampanja på Åland fram till 25 maj.

Socialdemokraternas ställningstagande visar att vi är en del av ett demokratiskt Europa, där vi respekterar att alla röstberättigade individer har rätt att rösta efter sin övertygelse. Det handlar om att respektera demokratin, värna om Ålands inflytande och ge väljarna information och valmöjligheter med en förhoppning att öka det politiska intresset och valdeltagandet.
Helena Flöjt-Josefsson (S)
Partisekreterare