DELA

S tappar saltkaret i såsen

Även om Camilla Gunell (S) verkar tycka att det är bortkastad tid för Åland att delta i FN:s klimatmöte (det kostar tydligen för mycket och tar för länge – om man inte flyger dit då förstås) så har det givit Åland ett stort mervärde. Klimatfrågan engagerar ålänningarna. Många har uttryckt sin glädje över att utvecklings- och hållbarhetsagendan och andra goda åländska exempel har förts fram på COP26 – bland annat till USA:s jordbruksminister.

Det är synd att Socialdemokraterna fortsätter spela den repade skivan om den avbeställda elhybridfärjan. För Hållbart initiativ var det inte färjan som var problemet med projekt Västra Föglö – det var infrastrukturen på land och hur den skulle drabba naturvärdena. Vi vill ha en skärgårdstrafik som är fossilfri samtidigt som den inte systematiskt hotar den biologiska mångfalden.

Upphandlingen av ett större flyg på rutten mellan Stockholm och Mariehamn gjordes av den förra regeringen där Socialdemokraterna ingick. Det är bråttom med klimatfrågan så vi har inte tid att sitta och fundera på allt annat som borde ha gjorts annorlunda inom klimatpolitiken under Socialdemokraternas senaste åtta år i regeringen.

I landskapsregeringens budgetförslag för 2022 finns ett tydligt klimatinitiativ. Vi satsar långsiktigt genom den kommande klimatlagen som kommer att bli ett viktigt styrdokument för den åländska klimatpolitiken. Regeringen ska ta fram en analys av vilka klimatåtgärder vi behöver göra, och i vilken ordning vi ska göra dem för att få bästa synergieffekter. Vi tar också fram en omställningsplan för skärgårdstrafiken. Vi satsar på den enskilda ålänningen bland annat genom en moderniserad kollektivtrafik, fortsatt stöd för elbilsladdare och för solceller i hemmen. Vi satsar på näringslivets omställning genom till exempel arbetet med den storskaliga havsbaserade vindkraften, solparker, och stödet för hållbar resursanvändning. Tack vare regeringens åtgärder är det många goda initiativ på gång inom näringslivet.

Regeringen går också in för att i det närmaste fördubbla andelen skyddad natur på Åland, vilket spelar roll för den åländska kolsänkan.

När Socialdemokraterna påstår att inget händer inom den åländska klimatpolitiken just nu så tappar de hela saltkaret i såsen: det blir felaktigt och överdrivet.

Vi ser fram emot att ta del av Socialdemokraternas konkreta klimatförslag i budgetdebatten nästa vecka.

ALFONS RÖBLOM

UTVECKLINGSMINISTER (HI)