DELA

(S) stöder Emma Dahlén

Stadsfullmäktige skall på tisdag kväll fatta beslut om vem som blir stadsdirektör. En majoritet i stadsstyrelsen vill anställa Edgar Wickström. Själv vill jag hellre se stadens kanslichef Emma Dahlén som stadens nästa direktör. Mitt val grundar jag på att för att anställas som stadsdirektör bör sökande ha erfarenhet av offentlig förvaltning. Som kanslichef har Emma Dahlén klart bättre meriter i detta avseende. Hon har dessutom visat sig effektiv och bra på pragmatiska lösningar samtidigt som hon kan den formella gången för beslutsfattandet inom staden. Hennes rival har inte några sådana meriter utan hans erfarenheter av offentlig förvaltning sträcker sig till några år som förtroendevald kommunstyrelsen i Jomala. Emma Dahlén bor i Mariehamn och hon har starka familjerötter i staden.

Vid sidan av detta tar jag starkt avstånd från det löneavtal som stadsstyrelsen föreslås ingå med Edgar Wickström. Avtalet grundar sig på en månadslön på 9.000 euro . Nuvarande stadsdirektör som arbetat för staden i decennier har en lön på 8.300 euro månaden. Trots en ansenlig förhöjning av lönen önskar sökande Wickström att stadsstyrelsen dessutom årligen ser över hans lön och beslutar om eventuell höjning upp till 5 procent vid sidan av de allmänna lönejusteringarna. Förslaget avviker starkt från det som är kutym i staden. Alla har en fastställd lön och den justeras enligt allmänna och gemensamma principer. Lyckas Wickström höja sin lön maximalt årligen kan han räkna med en 40 procentig höjning under sina sju år i stadens tjänst.

Min rättskänsla säger mig att vi inte ska införa den form av lönesättning som nu är föreslagen. Den känns helt fel och främmande för offentlig sektor. Lyckas Wickström i sitt arbete är det tack vare alla andra som jobbar för staden men det är han som ska skörda frukterna av att ett hårt arbete utförts. Dessutom kommer det att vara omöjligt för stadsstyrelsen att objektivt kunna fastställa Wickströms insatser för resultatet.
Bonusar av olika slag tillhör den privata sektorn. Principiellt är jag emot bonusar. Det skapar lätt ett ledarskap som har svårt att skilja mellan av som är till nytta för den egna börsen framom vad som är bäst för företaget eller i detta fall staden. Staden står inför stora nedskärningar som kommer att drabba stadsborna och stadens anställda på olika sätt. Att i det perspektivet godta det föreslagna löneavtalet med den föreslagna stadsdirektören stämmer inte överens med min uppfattning om vad som är rätt och riktigt. En rejäl månadslön ska stadsdirektören givetvis ha på grund av det stora ansvaret. Därutöver behövs kunskap och erfarenheter samt en stor portion god vilja.
Barbro Sundback (S)