DELA

(S) stödde budgetramen

Socialdemokraterna i Mariehamn har i insändare efter insändare anklagat övriga partier i staden för att ensamma ansvara för de inbesparingar som under detta år genomförs inom stadens förvaltningar. Ständigt upprepas att orsaken till dessa inbesparingar är stadsfullmäktiges beslut om att inte höja skatten så som socialdemokraterna föreslog. Vi behöver därför backa bandet och titta på vad som verkligen hände i budgetbehandlingen hösten 2010.

Socialdemokraterna föreslog visserligen en skattehöjning, men uttryckligen för att höja överskottet för år 2011-13 för att finansiera investeringarna. Tittar man i protokollen kan man dessutom snabbt konstatera att anslagen till största del godkändes enhälligt! Framförallt fanns inga förslag om höjda anslag från sossarnas sida varken inom fritidssektorn, den sociala sektorn eller inom skolan som man nu antyder i stort sett varje gång man skriver något.

Skillnaden i våra förslag ligger från år 2012 och framåt. Där var fullmäktigemajoriteten inne för att hålla kommunbidraget, det vill säga de skattepengar som används i verksamheterna, kvar på samma nivå som 2011. Beslut hur detta ska genomföras har ännu inte fattats, men i budgetförslaget fanns tankar på hur detta ska ske, här nämns bl.a. avyttring av fastigheter som staden inte är i behov av för sin verksamhet, utträde ur Ålands Kommunförbund, samordningsvinster genom en förvaltningsreform m.m. Samtidigt tittar nu förvaltningarna på ytterligare åtgärder som kan säkra stadens ekonomi. Slutliga beslut tas i höstens budgetbehandling.

Kalle Fogelström, Barbro Sundback och andra socialdemokrater som nu slår er för bröstet och försöker undandra er ansvaret för de inbesparingar som har gjorts under detta år! Var nu ärliga mot mariehamnarna och berätta att också ni har varit med och stött årets budgetramar som nu kräver justeringar av verksamheterna inom bland annat socialen och fritidsverksamheten. Om minnet sviker är det bara att läsa budgeten och protokollen från stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges budgetbeslut.
Johan Ehn (M),
Stadsstyrelsens ordförande
Folke Sjölund (lib),
Stadsstyrelsens förste vice ordförande
Britt Lundberg(c),
Gruppledare
Tom Forsbom (MF)
Gruppledare