DELA

(S) står upp för allas lika värde

De obundna kommer med en hel del felaktigheter i sin insändare.

Jag vill börja med det uppenbara. Vi har inte sökt upp ÅLD (Åländsk demokrati), vi har inte ”roffat åt oss” platser, vi behöver inte mer ”makt” i staden, en ersättarpost i en nämnd ger oss knappast det.

Det som hände var att Alliansen mellan småpartierna gav ÅLD sex platser, tre som skulle besättas av män, tre som skulle besättas med kvinnor.

ÅLD har inte kvinnor i sina led, inte många i alla fall.

Toivonen frågade då alliansen om de hade kvinnor att sätta i dessa nämnder, det hade inte de heller. Så pratet om att Obs inte fått tillsätta dessa stolar är ju ren lögn. De kunde helt enkelt inte göra det.

När alliansen inte heller hade kvinnor i sina led så skickade ÅLD ett mail till Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna. Vi tog fram kandidater för förvaltningsstadgan kräver att det ska finnas ett visst antal ledamöter i nämnderna.

När kvinnliga representanter ska föreslås i nämnder och utskott i staden så är det oftast vi socialdemokrater som får ställa upp. Vi har ju ett jämställt parti med 50 procent kvinnor och 50 procent män i våra led.

Det är ju trots allt så att vill man ha ett jämställt parti måste man föra en jämställd politik. Något man inte kan anklaga de små högerpartierna för. Det är en markant brist på kvinnor i deras led. Speciellt när man betänker att det är flera partier som tillsammans ska tillsätta poster.

ÅLD valde en moderat och en socialdemokrat. Varken vi eller moderaterna har lovat ÅLD något, ledamöterna kommer att föra vår politik, inte ÅLD:s.

Vad ÅLD:s väljare tycker om det här får Stephan Toivonen förklara för dem, våra väljare vet nog var de har oss Socialdemokrater. Vi står starkt rotade i en tradition av jämställd politik som står upp för alla människors lika värde. Kan Obs säga samma sak?

Vill man , som obundna gör, skriva att man ska låta mariehamnarna veta ”sanningen” om vad som sker inom politiken i Mariehamn ska man nog handskas varsammare med den sanningen.

De skriver att de inte fått något extra utan håller samma platser som tidigare, men det är ju som tidigare sagts enbart för att de valde att samarbeta med ÅLD. Annars hade inte deras ordförande varit invald i stadsfullmäktiges presidium. Hur skulle annars ett parti med två mandat får den tredje viktigaste posten i stadens fullmäktige?

Den andra viktiga skillnaden är att det var alliansen som bjöd in Toivonen och ÅLD till deras samarbete, det gjorde inte vi.

Och som någon som kämpat mot främlingsfientlighet sedan mitten av 1980-talet så tycker jag inte att Obs som fiskade i samma bruna vatten som ÅLD redan i valrörelsen och som sedan dess kommit med uttalande om att man bara ska ta emot kristna flyktingar ska prata om att ”finna varandra” med ÅLD.

Slutligen säger jag bara att kommer man med sådana felaktiga uttalanden som Obs gör ska man nog inte vänta sig ett lugnare debattklimat.

Igge Holmberg (S)