Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


(S) som i Socialpolitik

Tänker du dig att du ska bli äldre? Har du nära som är äldre?

Vi har äldre anhöriga och hoppas själva få bli äldre. Äldreomsorg ska vara mer än förvaring. Äldre ska ha möjlighet att leva ett innehållsrikt liv. Kvalitet inom äldreomsorgen ska betyda mer glädje än att få sylt på gröten.

Känner du någon med funktionsvariationer, eller någon som blivit sjuk och tappat funktioner? Kan du föreställa dig att det kan hända dig?

Det gör vi. Om man råkar ut för olycka eller sjukdom eller har funktionsvariationer ska man få stöd anpassat efter de behov man har så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ingen ska behöva starta processer och besvära sig genom domstolar för att få sin lagliga rätt.

Jobbar du? Det gör vi. Vi tycker det är viktigt att arbetsvillkoren ger förutsättningar att jobba heltid hela arbetslivet med kropp, själ och hälsa i behåll! Livet ska ha utrymme för mer än enbart arbete.

Känner du någon som lider av psykisk ohälsa? Vill du att de ska få rätt stöd?

Det gör och vill vi. Det är viktigt med socialpsykiatriskt stöd och tjänster i samhället som hjälper människor med svårigheter till ett självständigt liv. Boendestöd ger möjlighet till sysselsättning, jobb och gemenskap.

Vi förebygger hellre än släcker bränder. Vi tycker att förebyggande arbete är en hållbar investering i människor.

Kostar socialpolitik? Klart det kostar! Kan man prissätta nyttan av förebyggande arbete, för individ, familj och nätverk Ja det kan man. Vi behöver tänka socioekonomiskt och se det som en investering i människor. En inbesparing på längre sikt än ett budgetår eller en mandatperiod.

Med samlad, mångprofessionell kunskap och erfarenhet vill vi förbättra socialpolitiken i Mariehamn och på Åland.

Vi hörs snart igen!.

JESSY ECKERMAN

15+ ÅRS ARBETE MED BARN OCH UNGDOMAR

SANTHA SÖDERBACK

30 ÅR I VÅRD OCH OMSORG

HENRIK LÖKEN LÖTHMAN

19 ÅRS ERFARENHET AV NPF

LENE-MAY LINDVALL

30 ÅR I VÅRD OCH OMSORG

WILHELM MATTSSON

15 ÅR I SPECIALOMSORGEN