DELA

(S) ser gärna billigare bostäder

Stadsfullmäktige har vid behandlingen av Mariehamns budget (91 §) under textdelen ”Riktlinjer för Mariehamns utveckling” tillfogat följande formulering:
"Vid planerandet av kommande projekt bör FAB Marstad beakta kostnaderna så att målsättningen är att lägenheter med lägre hyreskostnad byggs." Säkert välmenande, men en rad anmärkningar bör tillfogas.

För det första har de partier som röstade för denna formulering en överväldigande majoritet i Marstads styrelse. Detta kan inte tolkas annat än som en misstroendeförklaring.
Hade man verkligen velat ha billigare kommunala hyresbostäder hade man kunnat avstå från hejdlösa satsningar av aktiekapital i I-Tiden via Ålands Industrihus; vi har redan en väl fungerande kontorsmarknad som klarar sig bra utan subventioner; och i stället utökat aktiekapitalet i stadens bostadsproduktion.

Det gamla konceptet med billiga bostäder av låg kvalitet har prövats på många håll, med ganska liknande resultat. Den låga investeringskostnaden äts upp av dyrare underhåll och snabbare avskrivningstid. Ett socialsegregerat byggande, som blir en följd av de volymer man vill ha för att ytterligare reducera kostnaderna, har vi hittills i hög grad undvikit i Mariehamn.
Det bör påpekas att instrumenten för billigt byggande alltid funnits tillgängliga för majoriteten: stadsplanering, finansiering och projektering.

Om fullmäktiges majoritet tror sig ha viljan och förmågan att bygga acceptabla bostäder till rimligt pris så kommer inte undertecknad att motsätta mig det; förhoppningarna är dock små: under större delen av 1990-talet då byggpriserna var klart lägre byggdes inga bostäder i stadens regi, trots förslag från (s). Nu bygger man och beklagar sig över att det är för dyrt. En ny politik i form av en svepande formulering i fullmäktige skapar inte i sig billigare bostäder och jag ser inte fram emot med tillförsikt om att den åtgärden leder till faktiska resultat.
Peter Andersson