DELA

(S) säger nej till nedrustning

Staden redovisar ett bra resultat för årets första 6 månader med kraftigt ökade kommunalskatteintäkter. Prognosen för hela året ser bra ut och nettoskulderna beräknas minska till ca 20 miljoner euro. Positivt, men ändå för tidigt att blåsa faran över i dessa osäkra tider.
Vi kan tyvärr inte vara säkra på ett bestående positivt trendbrott då det gäller skatteintäkterna.

Socialdemokraterna säger nej till nedrustning av välfärden och ja till investeringar för att säkra nivån på skola, vård och omsorg. Staden behöver ett årsbidrag på ca 10 miljoner euro för kunna finansiera både välfärd och investeringar. Det går inte som moderater och liberaler tycks tro att nå detta enbart genom att med rationaliseringar sänka verksamhetskostnaderna.
Resultatet skulle bli en förödande nedrustning av välfärden. Rationaliseringsutrymmet i den personalintensiva verksamhet som staden bedriver är synnerligen begränsat och kan inte jämf öras med vad som är möjligt ute i näringslivet. De som tror att staden genom att dra ner på personal ska kunna upprätthålla standarden på servicen till medborgarna vet inte vad de talar om. Detta är lika svårt som att genom personalminskning försöka rationalisera en symfoniorkester. Därför är det absolut nödvändigt att nu tillfälligt höja kommunalskatten för att finansiera både välfärd och investeringar.
Inser moderaterna och liberalerna detta, eller kommer de först efter valet att våga sig på att stödja en höjning av kommunalskatten?
Kalle Fogelström (S)