DELA

(S)-nej till tunnel, ja till Medis

Socialdemokraterna säger nej till tunnel, ja till Medis, ekocentrum och turismsatsningar. Och kräver respekt för de gamla och sjuka!

Landskapets förslag till budget för 2010 har fokus på avveckling och neddragningar vilket ger negativa signaler till hela vårt samhälle. I stället för att ingjuta hopp och framtidstro leder landskapsregeringen samhället djupare in i den ekonomiska krisen. Flera av de sparåtgärder landskapsregeringen föreslår är nödvändiga, men där finns också förslag som helt i onödan skadar och söndrar verksamheter.
Samtidigt finns det fortsättningsvis pengar till projekt som är både orealistiska och inte så önskvärda i dessa tider. Så här vill socialdemokraterna stuva om i budgeten för 2010:

Vi vill slopa de 900.000 euro som regeringen föreslår för fortsatt undersökning av en tunnel till Föglö. Dessa pengar kan användas klokare.
Vi vill ha ett stödsystem för upprustning och kvalitetshöjning av allt turistboende som uthyrningsstugor, stugbyar, gästhem och hotell. Det allra största hindret för turismnäringens är den låga boendestandarden.
Branschen får i dag klagomål och missnöjda gäster kommer inte tillbaka.
Nu är det vinna eller försvinna för turismnäringen på Åland och vi vill rusta upp för bättre konjunkturer.

Naturbruksskolan föreslår vi att blir ett ekologiskt utvecklingscentrum som tillhandahåller kursverksamhet, marknadsföring, produktutveckling och försäljning av ekologiska produkter. Detta centrum skulle också kunna utnyttjas för utvecklande av förnyelsebar energi inom jordbruket.
Möjligheterna är många. Ett ekocentrum behövs om vi tillsammans ska förverkliga visionen om den gröna ön med många gröna jobb och en hållbar utveckling.
I stället för att exploatera de omistliga naturvärdena på Stornäset i Kastelholm föreslår vi att man utreder Jomala gårds förutsättningar att omvandlas till golfbana.

Vi anser inte att landskapsregeringens förslag att flytta företagsrådgivningen från Ålands handelskammare till Ålands teknologicentrum är en bra idé. Vi är övertygade om att den bästa kompetensen och trovärdigheten finns hos branschens egen intresseorganisation. Vi ser hellre att samhällsuppgifter som kan tillhandahållas av externa organisationer flyttas ut ur förvaltningen.
Nu jobbar landskapsregeringen i motsatt riktning gällande en rad olika verksamheter.

Inom utbildningssektorn är plundringen av Medis oacceptabel.
Medis tillhandahåller ett mångsidigt kursutbud för alla på Åland. Dessutom har nyligen alla landskommuner skrivit på avtal så att alla ålänningar kan erbjudas kurser på lika villkor vilket betonades i regeringens handlingsprogram. Nu föreslår landskapsregeringen att man ska minska anslaget med 160.000 euro, vilket gör att kursutbudet minskar med 30 procent.
Det är ett dråpslag för alla kursdeltagare, speciellt för dem som bor på landsbygden.

Socialdemokraterna sparar inte på gamla och sjuka!
Nedläggningen av Gullåsens avdelning Övergårds som är förlagd till Grelsby sjukhus visar att landskapsregeringen inte tar ett helhetsansvar för de gamla och sjuka. Nu skriver man i budgeten att det är Mariehamns stads ansvar att ta hand om dem. Enligt vår lagstiftning är det ÅHS som ska tillhandahålla hälso- och sjukvård på Åland, inte kommunerna.
Vårt förslag är att hålla Grelsby sjukhus intakt till 2011 då Trobergshemmet i Mariehamn och det nya psykiatrihuset vid ÅHS står klart och patienterna tryggt och säkert kan flyttas över.

Vi vill inte heller att man inom ÅHS höjer avgifterna. Det är inte de som är sjuka som ska betala krisen i landskapets ekonomi. Denna prioritering står vi för framom en höjning av jordbruksstödet med 2,2 miljoner euro varav 1,6 ska tas av åländska skattebetalare. Dessa 1,6 miljoner föreslår vi att flyttas över till ÅHS för att bibehålla Övergårds och på ett respektfull och värdigt sätt ta ansvar för de gamla.

Ålands socialdemokrater
11.11.2009