DELA

(S) låsta i tandvårdsfrågan

Det smärtar mig att se att socialdemokraterna verkar vara så låsta i tandvårdsfrågan och så fast beslutna att stöpa om den åländska tandvården efter finsk modell. De vägrar att lyssna på den åländska tandläkarkåren, lära sig av Finlands misslyckande på området, eller möta oss inom liberalerna på halva vägen.
Socialdemokraterna hävdar bestämt att alla, oavsett inkomst, bör ha rätt att gå till den offentliga tandvården. Det spelar ingen roll vilka praktiska konsekvenser detta har. För socialdemokraterna är detta en principfråga. När alla har rätt att uppsöka ÅHS för vanlig sjukvård, skall alla ha samma rätt när det gäller tandvård. De ser inte det orimliga i att ge alla, oavsett inkomst, denna rätt.

Med socialdemokraternas förslag skulle välbärgade personer, som i dag har råd med privat tandvård, söka sig till den offentliga tandvården.
ÅHS skulle omöjligt ha kapacitet att ta emot alla, och långa köer skulle uppstå. Jag tycker detta är orimligt. Ett bättre förslag är att införa en tandvårdscheck där personer med lägre inkomster får tillbaka en fast summa av sina tandläkarräkningar. Enkelt, men genialt.

Fredrik Gustafsson (lib)
Doktorand i ekonomisk historia