DELA

(S) i Hammarland vill satsa på unga och äldre

Om Hammarlands socialdemokrater får förtroende i kommunalvalet kommer vi att arbeta för ett ungdomspolitiskt och kulturpolitiskt program genomförs i kommunen. Vi vill inrätta ett ungdoms- och äldreråd som skall fungera som bollplank innan politiska beslut tas. Allt mer av dessa grupper kommer att beröras av kommunens framtida beslut.
Vi vill också arbeta för att de skenande skolskjutskostnaderna för Näfsby skola skall fås under kontroll. I år är ökningstakten 19,4 procent för läsår 2011/2012. Om denna ökningstakt fortsätter kommer kommunen snart vara tvungen att skära i undervisningskostnaderna.

Kommunens bostadsbestånd bör ses över och uppgraderas. Vissa befintliga bostäder är ur energisynpunkt som läckande såll och något måste göras. Vi vill också att kommunen bygger nya kommunala bostäder med tanke på den demografiska utvecklingen och våra ungdomar samt funktionshindrade. Vi vill också att lekparksverksamheten i kommunen skall få en fortsättning. Vi vill också öka samarbetet med andra kommuner på olika områden
Henrik Lagerberg (S)
kandidat nr (545)