DELA

(S) har godkänt lönenivån

Socialdemokraterna försöker nu ge sken av att de inte har någon del i bestämmandet av lönenivå för den nya stadsdirektören.
Detta är helt felaktigt.
Sossarna har deltagit i två löneförhandlingar med Edgar Vickström där målet var att utröna vilken nivå som var hans ”smärtgräns” när det gäller att acceptera ett eventuellt uppdrag som stadsdirektör. Detta beroende på att hans ursprungliga löneanspråk inte var acceptabelt ur stadens synvinkel. Förhandlingsgruppen var Johan Ehn (FS), Folke Sjölund (lib) och Barbro Sundback (s) samt personalchefen Ritva Bergholm.
I den första förhandlingen deltog Barbro Sundback (s) och i den andra Karl-Johan Fogelström (s). Den första förhandlingen ledde till en kartläggning av vilka önskemål och vilka nivåer på ersättning som var tänkbara för Vickström. Eftersom den förhandlingen inte ledde till ett konkret slutresultat behövdes en andra omgång.

Under den andra omgången kom man överens om att grundlönen skulle var 9.000 € en betald ledighet om 38 dagar (som skulle ersätta utebliven semester), och att en utvärdering av hur jobbet sköts en gång per år, där utvärderingen kunde leda till en löneförhöjning om 1-5% om det visat sig att det jobb som utförts vore värt en förhöjning. För det skulle det utarbetas kriterier, som skulle innehålla olika element, där det viktigaste är en helhetsbedömning för hur stadens förvaltning i sin helhet skötts, särskilt med tanke på hur servicen till medborgarna kunnat förverkligas.

Detta var alla eniga om att skulle vara utgångspunkten för en slutlig löneavtalsförhandling om Vickström skulle väljas till stadsdirektör. Överenskommelsen avslutades med att alla tog i hand på detta (även socialdemokraten K-J Fogelström). Detta betyder, att även socialdemokraterna accepterade en lönenivå på 9.000 € vissa tillägg.
Nu efteråt fegar sossarna ur när det har kommit reaktioner och synpunkter. Sossarnas nypopulism känner inga gränser. Förmågan att ta ett politiskt ansvar i svåra frågor finns inte hos dem, vilket härmed har bevisats.

Sanningen är att den nivå på 9.000 € som innebär ca 2.000 € lägre än utgångsläget föreslogs av liberalernas representant. Det är en hög lön, men inte orimligt hög. Lönen åtföljs självklart av höga krav på att prestera det som staden vill ha.
Stadsdirektören utses av fullmäktige. Fullmäktige utvärderar också hans insatser. Beslutet är nu fattat – Edgar Vickström har utsetts. Mariehamnsliberalerna ser fram emot att på bästa möjliga sätt samarbeta med den nya stadsdirektören med sikte på att ge medborgarna i Mariehamn en fortsatt bra service till så rimliga kostnader som möjligt och i ett förtroendefullt samarbete med stadens personal och förtroendevalda.
Folke Sjölund (lib)
Stadsstyrelsens I viceordförande