DELA

(S) har bättre lösningar

Det är bra att Runa Lisa Jansson pressar på och avkräver konkreta resultat om det s.k. pensionstillägget
Det är precis som Runa Lisa skriver att alla partier före valet lovade att förbättra de ekonomiskt mest utsatta pensionärernas situation på Åland. Vi socialdemokrater har föreslagit betydligt bättre lösningar än regeringen Viveka Eriksson presenterat. Tyvärr är stödet svagt i lagtinget för att verkligen förbättra pensionärernas ekonomiska livsvillkor.
När frågan senast diskuterades var alla nöjda, förutom vi , med den halvmesyr som nu gäller. Risken med det förebyggandet utkomststödet är att lösningen blir permanent. Ser man till nästa års pinfärska budget finns ingenting konkret om pensionstillägget utan enbart vaga skrivningar om att ny lagstiftning skall tas fram. Men lagstiftning i sig ger inte mera pengar i börsen.

Socialdemokraterna vill förenkla systemet, höja beloppet och betala ut det direkt till dem som är berättigade till det. Dessutom vill vi införa allmän tandvård för alla på Åland. I det sammanhanget kan man diskutera att pensionärer med inkomster under den relativa fattigdomsgränsen prioriteras. Vi håller fanan högt Runa Lisa och vi hoppas du fortsätter att företräda pensionärerna på Åland med dina insändare och andra inlägg. Trägen vinner.

Barbro Sundback (s)
Carina Aaltonen (s)
Camilla Gunell (s)