DELA

(s) gör inget ogrundat

Liberalerna vill gärna ge kritik, men inte ta emot någon sådan. Snarare är de grundligt välbalanserade insändarna en följd av liberalernas ordförande Viveka Eriksson osakliga insändarangrepp på oss socialdemokrater för någon vecka sedan.
Som socialdemokrat har man bara sträckt ut en hjälpande hand till ett parti som söker tryggheten i att vara i opposition. När liberalerna så lättvindigt flydde från sitt ansvar att vara i regeringen 2004 så axlade vi socialdemokrater ansvaret för Åland och gick in i en regeringskonstellation med två borgerliga partier. Man kan bara fråga sig varför nu liberalerna i opposition radar upp en mängd förslag som man inte i regeringsställning helt enkelt genomförde under åren 1999 -2004.

Socialdemokraterna är en garant för den generella välfärden och den sociala tryggheten men tar också sitt ansvar för landskapets ekonomi som är en grundförutsättning för den samma. Vi deltar i en regering som har en stor spännvidd på den ideologiska kartan och vi förstår också att vi som parti inte kan få igenom alla våra drömmar och mål på en gång. Därför arbetar vi långsiktigt och uthålligt.
Pensionärer är en viktig grupp för oss socialdemokrater. Men hur jämför en liberal en utsatt pensionärs levnadskostnader med en utsatt utkomststödsmottagares eller en utsatt arbetslös som lever på grunddagpenning. Varför omfattade inte liberalernas förslag även ett Ålandstillägg till dessa grupper.

Nej liberalerna särskiljer utgående från sitt ställda förslag dessa människor åt och sätter tydligen olika värde på i vilken grupp man ingår. Socialdemokraterna har inte lovat något Ålandstillägg varken i valet eller i gällande regeringsprogram till någon av dessa utsatta grupper.
Kravet om ett Ålandstillägg har heller inte liberalerna tagit upp i sitt valprogram eller tidigare regeringsprogram utan det kravet har uppstått först nu då man gick i opposition. I samma liberala valprogram kan man läsa ” Avgifterna i vården skall utformas så att de inte blir ett hinder för dem som har det sämre ställt att söka vård ”.
Resultatet av socialdemokraternas målmedvetna arbete för en avgiftssänkning inom ÅHS hindrar ingen sämre ställd att söka vård utan ökar bara möjligheten, den innebär också en generell avgiftssänkning för alla.

När det gäller det allmänna avdraget så såg liberalernas klämförslag ut som detta ”En skattskyldig fysisk person har rätt att vid kommunalbeskattningen göra ett allmänt avdrag om 5 procent från förvärvsinkomsten, dock så att avdraget är minst 150 euro och högst 400 euro. Avdraget görs sedan alla andra avdrag vid kommunalbeskattningen har gjorts men innan grundavdraget görs.” Effekten av detta klämförslag är enligt min tolkning som socialdemokrat att det blir mer till höginkomsttagarna än till låginkomsttagarna vilket liberalerna högljutt sade sig vilja motverka. Det finns inget ogrundat i det.
Henrik Lagerberg (s)