DELA

(S) är skattehöjare

Kalle Fogelström skriver: Jag brukar säga att de som har pengar klarar sig alltid. Politik ska handla om att vi solidariskt tar ansvar för att alla ska ha en en värdig och ekonomiskt trygg tillvaro.
Jag är benägen att hålla med honom. Men sedan spårar resonemanget ur.

Socialdemokrati är inte lika med solidaritet. Socialdemokraterna vill höja skatterna som drabbar de som har de sämst ställt pensionärer och ensamförsörjande kvinnor. En liten skattehöjning för de sämst ställda kan vara just den lilla tuva som stjälper ett stort lass. Där är skiljelinjen mellan vänster och höger. Sossarna är alltid redo att höja skatterna efter att man misshushållit med de offentliga finanserna, medan centern vill föra en stram politik där man tar väl hand om de offentliga finanserna för att kunna föra en solidarisk politik utan skattehöjningar.

Vidare konstaterar Fogelström: höga avgifter klarar bara de välbeställda av att betala. Helt rätt tänkt, men varför då påföra de mindre välbeställda högre avgifter i form av skatter. Ett fattigdomsbevis är även det att man inte värnar om sina äldre medborgare. Sossarna ville till varje pris skjuta upp renoveringen av den gamla delen av Trobergshemmet vilket skulle avsevärt fördyrat projektet, Mariehamnscentern emotsatte sig detta. Dags för Sossarna att leva som man lär och inte tala med kluven tunga.
Jack Christenbrunn
pensionerad ekonomichef, ingenjör
Mariehamnscentern