DELA

Ryssland ska stå till svars för ekociden i ukraina

Jag satt just bakom rättegångsillustratören på den fulla åhörarbänken. Han avbildade en man som står åtalad för 31 punkter av krigsförbrytelser i Sudan – Abd-Al-Rahman, tidigare ledare för militärjuntan Janjaweed i västra Darfur. Fallet är otroligt speciellt – det är nämligen det allra första som den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) behandlar från FN:s säkerhetsråd. Eftersom Sudans domstolar inte ville lyfta frågan var detta det enda sättet att ställa Abd-Al-Rahman inför rätta. Chefsåklagaren Karim Khan var tydlig med att internationell rätt aldrig får tillåta en ”desert of impunity” (öken av straffrihet).

Samma dag som jag hade äran att delta i det internationella seminariet om Åland 100 i Haag började domstolsförhandlingarna i första kammaren. Jag kunde inte motstå det historiska tillfället att höra Khans inledningsanförande på förmiddagen.

Khans redogörelse över de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts har slående likheter med de kränkningar som uppdagats i samband med Rysslands invasionskrig i Ukraina. Försvarssidans användande av alternativa fakta och dimridåer för att undvika personligt ansvar är skrämmande likt Kremls förolämpningar av sanningen. När Khan yttrade orden “justice will come, even after the darkest time”, slog det mig att det lika gärna kunde ha varit en annan känd person på bänken.

På begäran av 39 länder, inklusive hela Norden, beslutade just samma ledande åklagare Khan att starta en utredning av krigsförbrytelserna i Ukraina. Bakgrunden är förstås att Ryssland skulle lägga in sitt veto i säkerhetsrådet om att föra frågan till ICC. Men när allt kommer omkring är de förbrytelser som gjorts i Ukraina, oavsett av vilken aktör, inom ICC:s jurisdiktion.

På samma sätt som Sudan inte ska bli en öken av straffrihet, ska inte heller krigsförbrytare i Ukrainakriget gå ostraffade bara för att det ukrainska domstolsväsendet inte är operativt eller för att Ryssland i säkerhetsrådet skulle motsätta sig överföring av frågan till ICC. Det är hela världens ansvar att arrestera krigsförbrytarna och skipa rättvisa.

Den internationella miljörörelsens förhoppning är att också miljöbrotten ska finnas bland åtalspunkterna. De förstörda grundvattentäkterna, den radioaktiva kontamineringen, söndersprängning av biologiskt viktiga livsmiljöer och oljekatastroferna kommer att ha grava konsekvenser under en lång tid framöver.

Det är redan i dagens läge möjligt att åtala krigförare för miljöförbrytelser som en del av kategorin krigsbrott. Också Ukraina har en egen ekocidlagstiftning, efter Tjernobylkatastrofen. Om Khan inte inkluderar den ekocid Ryssland orsakat i Ukraina i sitt åtal, kan i så fall Ukraina göra det på eget bevåg. Men det skulle förutsätta att ICC:s åklagarbyrå beslutade att bistå det ukrainska domstolsväsendet. Genom utmätande av straff skulle också Ukrainas restaureringsåtgärder kunna finansieras.

Det fasansfulla Ukrainakriget är ett viktigt ögonblick då internationella institutioner för första gången kunde ta itu med sambandet mellan ekocid och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Jag kan gott se framför mig en rättegångsillustratör som avbildar Vladimir Putin på högra sidan av rättegångssalen i Haag för sina medvetna kränkningar av miljösäkerhet och mänskliga rättigheter. Måtte rättvisan anlända också här, även efter de allra mörkaste tiderna.

SIMON HOLMSTRÖM
LAGTINGSLEDAMOT (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp