DELA

Ryssland bättre på miljö än Åland?

Hur kan Åland vilja införa drivgarnsfiske? Hur bärkraftigt är det med dödsnät för tumlare och sjöfågel? Det finns en orsak till att det blev förbud för drivgarn i Östersjön och det är det stora problemet med sk bifångster av fåglar och andra djur. Dessa nät utgör dessutom ett etiskt problem då djur drunknar och deras ungar riskerar att svälta ihjäl.

I år infödes ett förbud mot drivgarnsfiske i Ryssland. Det är en stor seger för alla som bryr sig om bevarandet av fåglar, lax och tumlare i Ryssland. I många år har WWF Ryssland krävt en kraftig begränsning eller förbud mot drivgarnsfisket på grund av de förödande konsekvenserna det orsakar. Drivgarnsfiske dödar tusentals fåglar och marina däggdjur som bifångst. Ännu värre är att fisket knappt kan regleras, säger Sergey Korostelev, chef för WWF Kamchatkas marina avdelning.

Under 2000-talet har inte forskare tillåtits granska fångsten i drivgarn i Ryssland, men enligt forskning från 1993-1999 dog 1,2 miljoner havsfåglar och 15 000 marina däggdjur i näten. Enligt BirdLifes genomgång av globalt nätfiske från 2013 är regionen en av de värsta för bifångst av havsfåglar och ungefär 140 000 fåglar beräknas dö årligen i dessa vatten.

Det är ju lite ironiskt att när Ryssland inför drivgarnsförbud för att värna natur och djur så vill Åland göra precis tvärtom. Tydligen väger pengar tyngre än biologisk mångfald och etik. Att införa drivgarn känns inte som vägen till ett hållbart fiske eller en hållbar framtid. Sorglig utveckling, Åland. Ryssland verkar vara bättre i klassen än Åland.

Medborgare som värnar natur och miljö och vill vara stolt över Åland