DELA

Ryssen kommer, ryssen kommer, eller?

Tre äldre åländska kvinnor diskuterade häromdagen om framtiden under Rysslands hot. En av dem frågade de andra vad de tänker göra när ryssen kommer? Ena berättade att hon har släkt i Sverige som har lovat ta emot henne. Den andra visste inte vad hon skulle göra, hon hade ingen att fly till… En bekant som råkade höra diskussionen kunde inte låta bli att fråga kvinnorna om de på riktigt tänkte att Ryssland kommer att angripa Åland. De svarade att så skrivs det i tidningarna…

Varför skrivs det så i tidningarna? Varför hetsas hela världen mot Putins Ryssland? Varför hotas vi med krig?

Min son har studerat det senaste året i USA. Under påsken hade vi en lång diskussion om hans upplevelser i USA. Han såg ett gemensam drag för hela den amerikanska demokratin och friheten. Det var frågan om att fritt kunna utnyttja speciellt alla de situationer där människorna i nöd kunde inte låta bli att köpa någon vara eller någon tjänst. Det gällde också alla universitet dit alla goda föräldrar ville skicka sina barn. I hans universitet hade årsavgiften stigit från 20 000 dollars till nuvarande 40 000 dollars under de senaste 15 år. Inte för att utbildningen hade blivit bättre men för att man kunde pressa ut mera pengar från människor i nöd.

Min son säger att det finns tusentals TV-kanaler som alla kämpar på att fylla etern med reklam för det är lönsamt. Det finns ingenting intressant att titta i TV:n, utom fotboll som han älskar. Men även det känns konstig då varje match börjas med att hissa upp USAs flagga med tillhörande musik. Människor drillas för att vara stolta över sin land och sitt liv, men de ges ingen chans att förstå livet någon annanstans, de hör inte ens om min son försöker förklara att det finns andra sätt för ett samhälle att fungera.

Vad har USA med vår rädsla mot Ryssland att göra? USAs största industri är krigsindustri. Hur kan man marknadsföra krigsindustrins produkter? Genom att hetsa folk med hotbilder och fiender. Under Kalla kriget var läget klar och gynnsam. Fienden hette Ryssland och kommunismen och hela västvärlden satsade allt för att kämpa hotet. När Sovjet föll kändes det som frihet och hela världen andades lätt, för en tid. Snart uppstod det terrorister lite här och där samt olydiga diktatorer som inte ville dansa enligt USAs önskemål. Allt kulminerade i 9/11 vilket ledde till att Saddam Husseins Irak förstördes, eller befriades, i en lögnaktig operation för att eliminera hans arsenal för massförstörelsevapen som inte fanns.

Under de första åren efter Sovjets fall var Ryssland öppen för alla västerländska företag som bara ville komma in och dra nytta av de nya enorma marknader som hade legat outnyttjade bakom järnridån. Tills Ryssland under Putins ledning så småningom började leta efter någon annan linje än underkastelse till de marknadsekonomiska krafter som vällde in från väst. Samtidigt hade USA bakom NATO krupit sig närmare Rysslands gränser; Polen och de baltiska länderna hade fallit under NATOs ”skyddande” makt. Sverige, Finland och Ukraina var de europeiska kronjuvelerna som NATO ville komma åt. Hur gör man det enklast? Jo, man hotar dessa länder med Rysslands expansion även om det de facto är frågan om Rysslands självförsvar inför en smygande erövring som de multinationella bolagen bakom USA och NATO är ansvariga för. De som också äger de flesta internationella nyhetsbyråerna som matar oss det som gagnar deras egna syften.

Om du tittar på världskartan ser du att Ryssland är världens största land som sitter mitt i den största landmassan i hela världen, Eurasien. Dess fysiska naturresurser är enorma. Dit vill alla världens multinationella bolag. Och USA är basen till de flesta stora bolag som sträcker sitt välde över hela världen. De har kunnat förvandla hela USAs statsapparat till sin förespråkare; det är för deras frihet och demokratiskt rätta att utnyttja alla människor, alla nationer och alla naturresurser som ÚSAs arme krigar för. Det är därför vi nu också hotas med krig. Vi hotas också med krig med vår granne för att vi inte skulle lägga märke till de fria och hänsynslösa marknadskrafters expansion västerifrån. Det är de multinationella bolagen som vill skapa sitt tusenåriga rike på bekostnad av alla ens formellt självständiga nationer och folk.

livsforskaren

Klaus Rahikainen