DELA

Rysk gasledning till Åland

För någon vecka sedan kunde vi i nyhetsflödet se att den svenska regeringen motsatte sig att de två aktuella hamnarna i Sverige skulle få användas som arbetsplatser för byggandet av den nya gasledningen Nordstream 2, mellan Viborg och Tyskland. Orsaken var att de hade militär verksamhet i närheten av de aktuella hamnarna och att man var rädd för att de ryska marinbåtarna skulle gå in till hamnarna under byggtiden.

Nu planerar hamnarna istället att begära ett skadestånd av staten på sammanlagt 15 miljoner euro för uteblivna hyresintäkter. Det rör sig alltså om stora summor. Men gasledningen kommer att byggas och man kommer att se sig om efter nya alternativ. Då slog det att finns en ö norr om Gotland, utan militär verksamhet och dit ryska örlogfartyg inte ens får komma.

I samband med lagtingets frågestund tog jag därför upp frågan med vice lantrådet Camilla Gunell och undrade om landsskapsregeringen har funderat på / vidtagit åtgärder för att försöka se eftermöjligheterna att hyra ut exempelvis Långnäs hamn till bygget av gasledningen?

Det hade man inte, men det kan ju bero på att även landskapsregeringen togs på säng av det nya beslutet. Vi väntar ju alla på landskapsregeringens nya miljöplan, som är aviserad till våren 2017 och jag undrade även om gasen, som passerar Åland, skulle ha en del där? Jag förstod att så inte var fallet.

Nu är det ju inte enbart under byggtiden som projektet kunde generera pengar. Redan nu passerar ett gasdrivet fartyg passerar Åland varje dag, och ett ytterligare är beställt. Kanske även andra fartyg kommer att konverteras till gasdrift. Och då är frågan om det även skulle finns en möjlighet att dra en gasledning till Åland, för att tanka alla fartyg som ju måste passera Åland tack vare tax-free-reglerna. Är detta ett tekniskt och ekonomiskt och miljömässigt alternativ?

För en tid sedan debatterade vi i plenum miljöfrågor och vice lantrådet påpekade att biltrafiken på Åland är en stor utmaning pga koldioxidutsläppen. Vågar jag nämna att man i Portugal ser fler och fler gasdrivna bilar.

Så vi från Åländsk Demokrati undrar om landskapsregeringen kunde se denna gasledning, som ett komplement, inte bara under byggnadstiden utan även i framtiden, som den del i Ålands framtida miljöpolitik när det gäller fartygstrafiken och biltrafiken?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati