DELA

Runars populism räddar inte Åland

Det är rörande med lagtingsledamoten och tidigare ministern Runar Karlssons upprepade omsorg om socialdemokratisk ideologi. Mer konstruktivt vore det kanske om han ägnade lite mer tid åt sig eget parti, Centern, som har klara svårigheter att ha en åsikt i en endast fråga, och som gått in i oppositionsrollen roderlösa, splittrade och utan realistiska alternativ för Åland i framtiden.

Runar frågar sig om Socialdemokraterna i regeringen övergett sina ideal för den fagra tillvaron att få sitta med i regeringen. Nej, så illa är det inte, men alla vi som varit i politiken vet att det är i regering man kan påverka och få saker gjorda. I opposition står man vid sidan av. Socialdemokraterna behövs i regeringen, särskilt när ekonomin är svår. Det är ren populism att sätta hårda värden mot mjuka, driftskostnader mot investeringar. Vi har en helhet och en framtid att värna om och i den ingår allt från kommunikationer, skärgård, näringsliv, miljö, hälso- och sjukvård, skola och kommuner.

Landskapets ekonomi lider av att inkomsterna nu inte räcker till de utgifter vi har. De verksamheter vi skapat och byggt upp under årens lopp måste gås igenom, prövas, göras mer rationell där det är möjligt.

En ansvarsfull politik som har ambitionen att skapa ett hållbart Åland 2051 kan inte handla om att bygga skulder åt framtida generationer. Socialdemokraterna är beredda att låna för investeringar, men att med nuvarande klumpsummesystem låna för ren drift är inte särskilt vettigt.

Socialdemokratisk ekonomisk politik handlar om att hjälpa utsatta, men den handlar också om att se till att så många som möjligt i samhället är starka, så att de förmår arbeta och vara solidariska. Det handlar om att vara sparsam, ett hållbart samhälle förutsätter ett ständigt hushållande, inte en slit- och slängpolitik med gemensamma resurser.

Att spara är varken lätt eller trevligt. Det är viktigt att klara utmaningen genom att förändra, inte försämra. En av de viktigaste förändringarna för framtiden är att ge Åland en ny kommunstruktur som är i fas med tidens utmaningar. Idag rinner tid och pengar ut genom springorna mellan våra sexton kommuner, våra kommunalförbund och andra samarbetsorgan. Vi vill att alla resurser ska gå till bra service för medborgarna, och att det ska bli lättare att fatta gemensamma beslut.

Det som ä r illa i Runar Karlssons retorik är att han ställer grupper mot varandra. Skärgårdsbornas trafik ska minskas, så att sjukvården inom ÅHS kan vara orörd. Centern har varit med och omvandlat skärgårdstrafiken i grunden genom inbesparingar i tusentals körtimmar och driftsprivatisering. Centern har också varit med och lagt ner skolor och annan verksamhet genom åren. Att ta ekonomiskt ansvar har inte förr varit så otänkbart som det förefaller vara idag. Det är det centerparti som vi socialdemokrater genom åren kunnat samarbeta med i konstruktiv anda, både sparat och satsat, på mjuka och hårda områden.

De enkla lösningarnas populism gav Storbritannien Brexit, Donald Trump en presidentkandidatur och Sannfinländarna regeringsmakt. Det är illa om Runar Karlsson vill tillbaka i landskapsregeringen med samma recept.

Ålands socialdemokrater jobbar inte så. Också det åländska samhället är komplext, ekonomin en utmaning vi måste klara. Vi ska klara tuffa tider genom att värna särskilt om dem som har det svårast. Genom hårt arbete, ansvar och långsiktig förändring arbetar vi vidare med våra värderingar om jämlikhet och trygghet för alla som grund.

Camilla Gunell (S)

Vicelantråd, närings- och miljöminister

Ordförande för
Socialdemokraterna