DELA

Runar kan lita på socialdemokraterna

Runar Karlsson! Jag tror inte att det gått någon förbi att socialdemokraterna länge och intensivt drivit frågan om ökad ekologisk odling på Åland. Vi har också med stor kraft verkat för ett mer miljöanpassat och GMO-fritt jordbruk. Vallodling där gräset slås och ges till djur, särskilt för ekologisk köttproduktion, är värdefull och bör förbli stödberättigad. Däremot är vallodling där målet är att erhålla bidrag tveksamt.

Jag anser att det åländska jordbruket måste välja väg. Vi har en budget med ca 20 miljoner per år som går till det åländska jordbruket. Inom dessa ramar måste man omprioritera för att få loss mer medel till exempelvis nödvändiga investeringsstöd. Om en omprioritering ska kunna ske, till förmån för aktiva jordbrukare, måste dessa medel tas någonstans ifrån. För min del anser jag att man ska uppmuntra aktiva, unga jordbrukare som vågar satsa, kan vara lönsamma i sina företag och skapa arbetsplatser.
Jordbruket är och förblir en viktig näring för Åland, men bidragen gör mest nytta då de används produktivt och med tydliga, konkreta miljökrav. Jag vet att Runar Karlsson är en varm förespråkare för den ekologiska odlingen och även värnar Östersjöns vattenmiljö. I dessa två frågor kan han helhjärtat lita på socialdemokraterna.
Camilla Gunell (S)
partiordförande