DELA

Runar har egenmäktigt igångsatt en rekrytering

Angående tillsättandet av ny kommundirektör i Saltvik vill vi komma med följande inlägg.
Också vi försöker se till Saltviksbornas bästa! Samtidigt måste vi följa gängse regelverk för det kommunala beslutsfattandet. Saltviks kommunfullmäktige beslöt 28.4 2014 på kommunstyrelsens förslag, att utse kanslisekreterare Jessica Laaksonen till t.f kommundirektör t o m 31 december 2014 . I samma paragraf beslöts att kommunstyrelsen skulle utse en rekryteringsgrupp och utannonsera tjänsten som kommundirektör efter sommaren.
Vi anser att det i en demokrati är en självklarhet att en ledig tjänst skall lediganslås så att all med rätt kompetens kan söka tjänsten.

Rekryteringsgruppen tillsattes och vårt första möte hade vi 23 juni. Då kom ordförande Runar Karlsson med idén om att inte annonsera ut tjänsten utan i stället utse Jessica Laaksonen till ordinarie kommundirektör. Det skulle möjliggöras genom att ändra gällande behörighetskrav i kommunens förvaltningsstadga.
Vi från Saltvikslistan var emot ett sådant förfarande utan ville i enlighet med fullmäktigebeslutet ha en normal anställningsprocess med utannonsering av tjänsten. Inte heller ville/vill vi ändra behörighetskravet på högskoleutbildning. För oss är det självklart och orubbeligt att kommunens högsta tjänsteman har en universitets- eller högskoleexamen, i Saltvik likadant som i övriga kommuner.
Kommundirektören är satt att leda andra tjänstemän i kommunen vars behörighetskrav också är högskoleexamen. Runar Karlsson var mycket negativt inställd till en utannonsering och medföljande rekryteringsprocess. Han t o m hotade att lämna sin post som kommunstyrelseordförande om en sådan rekryteringsprocess skulle genomdrivas.

Nu står vi inför en sådan situation att Runar Karlsson, tvärt emot fullmäktigebeslutet och gällande tjänstestadga egenmäktigt har igångsatt en rekrytering och samtidigt försvårat för rekryteringsgruppens fortsatta arbete. Han har förankrat sin idé hos personalen och inhämtat Jessica Laaksonens medgivande att utses till ordinarie kommundirektör för två år.
En ändring av förvaltningsstadgans paragraf om kommundirektörens behörighetskrav röstades igenom med rösterna 4 mot 1 på senaste kommunstyrelsemöte. Runar Karlsson har i tidningen uttalat att han har Centerns fullmäktigegrupp med sig och räknar med att förslaget om ändring av förvaltningsstadgan ska godkännas nästa fullmäktigemöte.
Vi på Saltvikslistan kan inte acceptera ett sånt här förfarande. Vi vill utgå från fullmäktiges ursprungliga vilja och annonsera ut tjänsten som kommundirektör. Sittande kommunstyrelse bör ta sitt ansvar och igångsätta den av fullmäktige beslutade rekryteringen utan dröjsmål.
Även i en kommun där ett parti har egen majoritet måste demokratiska principer och regelverk respekteras.
Vi hoppas och tror på långsiktiga och förnuftiga beslut för Saltviks bästa.
Saltvikslistan genom
Silvan a Fagerholm-Sjöblom, lib
Jan Lindgrén, lib