DELA

Rötmånadshistorier

Lika säkert som rötmånadshistorier dyker opp varje sommar sagor om sophanteringen på Åland, lika talrika och lika verklighetsfrämmande. Insändarspalterna fylls med historieförfalskningar och konspirationsteorier grundade på rena rama fantasier. Flitigast är de tre nallebjörnarna, som gråter över sin uppätna gröt. Jan Westerberg, Carl-Gustav Flink, och Ulf Nyberg frestar varandra och kanske någon läsare med sina insändare. Ändlösa detaljer om vad som har gått på nåt visst fel länge sedan, övertro på att diverse planer som hyllvärmare och detaljerad byråkrati skulle lösa problemen och modeller, till exempel Ekorosk, som existerad under en annan lagstiftning, företagskultur, praxis och historiska händelsebelopp. Realistisk kännedom för de åländska förhållanden saknas och att följa utvecklingen i verklighet och ändringar i vår egen lagstiftning hinner man inte med.

De nya styrelserna för våra avfallsorganisationer har redan vid halvvägs av mandatperioden rehabiliterat strukturen ordentligt och mera ska följa. MISE renodlas till en myndighet och får även en roll som beställare. MISEs förvaltningsorganisation kan också ses över och förenklas. Sophanteringen kommer att arrangeras via upphandling enligt ekonomiskt och miljömässigt sunda principer. MISEs aktier i ÅPAB är till salu till Svinryggens Deponi Ab. Genom denna affär tas bort parallella verksamheter och effektiviseringen sparar pengar.

Fusionen mellan Svinryggens Deponi Ab och ÅPAB skapar en mångsidig och stark avfallsentreprenör. Det nya bolaget kommer att driva en heltäckande och konkurrenskraftig verksamhet till gagn för den åländska avfallshanteringen. Bolaget kommer att drivas strikt med affärsmässiga metoder och på så vis sätta kostnaderna och avgifterna på en optimalisk nivå. Det finns redan en vision, där alla kunder är välkomna: enskilda medborgare, kommuner och företag. Sorteringen och återanvändningen/återvinningen blir de främsta målsättningarna.

Proans Ab har också redan separerat i praktiken från Mise och ÅPAB. Genom den nya avfallsförordningen om delningen av producentansvaret på Åland är numera nästan alla behöriga företag anslutna till Proans. Samarbete med Proans, företagen och kommunerna löper bättre från dag till dag. Detta är den enda förnuftiga lösningen på de åländska småskaliga förhållanden, där dubbla insamlingssystem skulle betyda dubbla kostnader. I slutändan på sådan tokig lösning skulle medborgarna som kunder och skattebetalare stå ändå för hela kakan. I nära framtid ska producentansvaret sedan länkas direkt till systemet PYRE i Finland.

Alla intresserade är välkomna att samarbeta och jobba med våra sophanterings arrangemang, både politiskt, om underlaget bjuder på, och på “verkstadsgolvet” med samtliga aktörer i vår gemensam sak: verklighetsankrad, ekonomiskt sund och miljövänlig sophantering!
Rauli Lehtinen