DELA

Röstberättigade är alla bosatta i ett EU-land

Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Du har möjlighet att rösta där du är mantalsskriven, alltså i det här fallet på Åland. Du behöver alltså inte vara finländsk medborgare för att rösta på en kandidat ifrån Åland eller Finland. Det enda som krävs är att du har medborgarskap i ett av de 28 länder som tillhör Europeiska unionen och att du fyllt 18 år senast samma dag du röstar och att du är bosatt här.

För att du ska få rösta här krävs en aktiv handling. Senast den 6 mars ska du anmäla att du vill rösta på Åland till magistraten som finns i statens ämbetshus på Torggatan 16 B. Blankett finns på www.vaalit.fi. Blanketten finns på svenska, finska, tyska, engelska, franska, estniska, spanska, italienska och polska.

Inför detta val har vi på Åland en kandidat, Britt Lundberg, som kandiderar tillsammans med Svenska Folkpartiet i Finland. Bri tt har en lång och gedigen erfarenhet inom politiken och framför allt erfarenhet av politik inom EU. Britt Lundberg är talman hon har bland annat varit minister med ansvar för EU-frågor, Ålands representant i EU:s regionkommitté och har redan ett brett kontaktnät inom EU. Besök gärna www.britt.ax

Ni som läser det här sprid informationen vidare till era vänner, arbetskamrater eller släktingar som har annat medborgarskap än finländskt. Det har visat sig att det råder en stor osäkerhet kring vem som får rösta och var. Alla som bor här har samma möjligheter som de som är finländska medborgare att rösta på Åland i valet.
Utanför Åland bor uppskattningsvis mellan 5000 och 7000 ålänningar. Dessa har, om de fortfarande har kvar sitt finländska medborgarskap, också möjlighet att rösta åländskt. De som har dubbelt medborgarskap ska välja var de vill rösta. Hjälp gärna till och sprid vidare även den informationen!

Tre viktiga datum att minnas.
6 mars s ista dagen för EU-medborgare att anmäla att de vill rösta här.
14-20 maj förhandsröstning på postkontoren.
25 maj stora valdagen.
Kampanjgruppen för Britt Lundberg till Europa-parlamentet.