Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Rösta på en skärgårdsbo

Opinionsmätningarna indikerar hur mandatfördelningen kan se ut efter den 20 oktober. Mycket talar för att en ny regering kan bildas av Lib/C/MSÅ.

Citysossarna, vars politik vänder sig till boende i tätorter, har inget större fäste utanför stan. HI för en politik som påminner om den men har inslag av ”gröna vågen-ideologi” som gör livet utmanande för dem i periferin. Citycentern har blickat ut från stan mot landsbygd och skärgård och återupptäckt dem som hållit hela Åland levande. MSÅ har inga egentliga traditioner i glesbygden men supportas av ett utbrett företagande. Lib har ett starkt fäste också i skärgården. De övriga partierna har drag av ensaksrörelser och är viktiga partners i enskilda frågor.

Nu är det viktigt att skärgården har sina talespersoner kvar från densamma i kommande lagting. Talespersoner som inte talar bara för skärgården utan för hela Ålands utveckling. En röst på en skärgårdsbo är en röst för hela Åland.

RAINER JUSLIN (LIB)