Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Rösta på en kvinna

Den 15.10 är det 2 år sedan #metoo spreds över hela världen. På Åland var vi många som gick samman för att protestera mot mäns våld, sexuella trakasserier och andra övergrepp. Vi organiserade oss i ett digitalt erfarenhetsutbyte för att med det som bas få gemensam insikt och kraft för att kunna återta makten över våra kroppar. Vi skapade förändring.

Idag vågar fler säga ifrån, anmäla, flytta skammen och skulden dit den hör hemma. Men samtidigt fortsätter män att utsätta andra människor för övergrepp på Åland och i resten av världen. Det finns ett före Metoo då tystnadskultur rådde. Efter Metoo är då mäns våld och övergrepp har upphört och inte längre hindrar någon från att känna sig trygg. Vi har brutit tystnadskulturen och vi kommer aldrig låta det bli tyst igen. Nu blickar vi framåt och fortsätter kampen för att ingen ska behöva säga #metoo en gång till. Den manliga dominansen på alla offentliga områden måste brytas. Börja med att rösta på en kvinna den 20.10.

Mia Hanström (s)