DELA

Rösta på en kandidat som lovar att försvara löntagarintressen

I det kommande riksdagsvalet är det viktigt att rösta på partier och kandidater som lovar bilda en ny mera löntagarvänlig regering. Sipiläs centerledda regering fattade många beslut som försämrade löntagarnas arbetsvillkor. Alla kan inte räknas upp i en enda insändare. Istället ska vi nämna några försämringar som vi tycker de åländska väljarna bör känna till eftersom de också drabbar åländska löntagare.

Intjänad semester begränsades under tiden för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten. Likaså försämrades villkoren för alterneringsledighet. Dessa försämringar är exempel på rättigheter som löntagarna kämpat för och nu får uppleva att delvis förloras.

Sipiläs regering gjorde stora förändringar som drabbade alla löntagare. Den årliga arbetstiden förlängdes med 24 timmar. Alla inom offentlig sektor fick sänkt semesterpenning med 30 procent.

Regeringen Sipilä skar ner anslagen till yrkesutbildningen och vuxenutbildningsstödet. Många av FPA:s stöd skars också ned bland andra grunddagpenningen och folkpensionen. Den så kallade aktiveringsmodellen ledde till sämre arbetslöshetsskydd.

För åländska löntagare och pensionärer är det livsviktigt att en riksdagsledamot från Åland lovar att inte försämra arbets- och livsvillkoren för dessa grupper. Det är i riksdagens besluten fattas. Ålands lagting har inte rätt att besluta i dessa för många livsviktiga frågor. Tänk på det när du röstar. Vi röstar på Jessy Eckerman (6) eftersom hon så klart visat att hon företräder löntagarna och andra grupper i samhället som är beroende av regeringens arbetsmarknads- och socialskyddspolitik.

BILL FLÖJT
INGER FLÖJT
BRITT SJÖSTRÖM-KÄRKI
LASSE WELROOS
HARRY RÖNNBERG
JOHAN STARK
MARTIN NILSSON
KRISTIN MATTSSON
BARBRO SUNDBACK
CHRISTINA HENRIKSSON