DELA

Rösta i EU-valet

Söndagen den 26 maj väljer finländarna sina 13 europaparlamentariker. Det handlar om ett väldigt viktigt val. EU har en stor betydelse för allas vår vardag. Mycket av vår egen lagstiftning baserar sig på beslut som fattats gemensamt i EU.

Under hela den tid Finland har varit medlem i EU har Svenskfinland varit representerat genom Svenska folkpartiet i Europaparlamentet. Elisabeth Rehn, Astrid Thors, Henrik Lax, Carl Haglund och Nils Torvalds har varit den finlandssvenska rösten i Bryssel. Den traditionen behöver nu få en fortsättning. Vi i SFP vet vilka särdrag och behov som finns i Svenskfinland. Avståndet till vår egen EU-parlamentariker har alltid varit kort och så ska det fortsätta vara.

Under årens lopp har vi kunnat se otaliga gånger hur SFP:s europaparlamentariker hört till de mest inflytelserika och aktiva i parlamentet vilket varit till hela Finlands och Europas fördel.

En röst på SFP är även en röst för minoriteterna i Europa. SFP har jobbat med språk- och minoritetsfrågor i över hundra år och den kunskapen behövs också i Bryssel. Då de stora linjerna skissas upp i EU är det viktigt att finlandssvenskarna är med och besluter.

Förhandsröstningen är nu i full gång. Använd din röst och var med och säkra den finlandssvenska rösten i Europa. En röst på någon av SFP:s 20 utmärkta kandidater är en röst för demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter. En röst för ett medborgarnas Europa.

ANNA-MAJA HENRIKSSON

PARTIORDFÖRANDE SFP