DELA

Rörigt, inte krokigt

Apropå ”Röret är krokigt” vill jag framföra nedanstående:
Socialdemokraterna är för att bevara välfärden också under den tid staden genomför stora, men nödvändiga, investeringar som Övernäs skola, hamnen för att kunna ta emot Vikinglinjens nya färja, renoverar gamla Trobergshemmet, bygger dagis i södra stan, rustar upp och håller stadens gator i skick och så vidare.
Men, det finns ett stort men, och det är att alla dessa investeringar inte kan genomföras samtidigt. Att fördela investeringarna över tiden är inte att ”vara emot” att investera. Investeringarna måste ”betas av” i den takt stadens årsbidrag (avskrivningar överskott) kan finansiera det hela – annars skjuter stadens skulder i höjden. Prioriteringarna, dvs. ordningsföljden på investeringarna, måste politikerna komma överens om. För att klara av både välfärd och investeringar föreslår socialdemokraterna att skatteöret höjs under den tyngsta investeringsperio den.

Är röret fortfarande ”krokigt” eller är det ”rörigt” någon annan stans?
Kalle Fogelström (S)
kalle.ax; lt 12; stdsfm 541