DELA

Rondeller öppna två gånger i timmen

Att de som anlitar skärgårdsfärjorna representerar två olika trafikantgrupper, dels fast bosatta skärgårdsbor och dels semesterfirande fastålänningar berördes enligt tidningsreferaten inte alls vid LR:s möte 22/12, då ett vettigt förslag av Veronica Thörnroos röstades ner av Liberalerna. De fast bosatta skärgårdsborna är inte många och inbesparingar görs, nya varje år. Färjornas vinterturlistor krymper, hälsovården är i fara och så vidare. Men till sommaren sparas det inte på färjkapaciteten. Då ska sommargästerna kunna röra sig, helst utan att köa alls. Det finns plötsligt pengar till extra färjturer, nya färjor och t.o.m. ett tunnelprojekt har redan förorsakat stora utgifter.

Det konstateras ideligen att uttryckligen skärgårdsborna är dyra i drift, fast kostnaderna sommartid inte förorsakas endast av dem.
Därför är det upprörande att ett sparförslag görs beträffande Embarsundsfärjan, som berör ortsborna, medan mycket annat tydligen får fortsätta som förr. Alla borde delta i sparandet, det är klart, men inte främst de som ”seglar för sitt bröd”. Inför man turlista på Embarsundsfärjan i stället för behovsanpassad trafik drabbar det främst skolskjutsar, postutdelning, mejeribilen o.s.v. Därigenom sparar man kanske knappt 10.000 € i året, tror man. Konsekvenserna för bygden blir emellertid förödande och ligger fjärran från Lantrådets konstaterande i ÅLAND 28/12: ”Så här blir inbesparingarna någorlunda rättvist fördelade” (!!!) Tidtabell över Embarsund kan jämföras med att hålla rondellerna i Mariehamn öppna 2 ggr i timmen.

En liten grupp människor, redan utsatt, får betala. Det måste ideligen påminnas om, att skärgårdsborna är de enda på Åland som måste betala vägavgift för att ta sig till och från den egna kommunen: färjorna är ju landsvägarnas förlängning, sägs det i festtalen. Varje år betalar man allt mera för att leva här ute, medan LR ständigt kommer med nya förslag om nedskärningar.
Okunskapen om förhållandena i skärgården är stor på fasta Åland. Där jag bor finns det varken gratis stadsbussar eller ens avgiftsbelagda bussar. Man kör bil. Och tar färjan om man måste, vilket dock är möjligt bara då färjan går. Att stadsborna måste köa i 5 minuter vid Svibybron var en allvarlig sak för de hade ju bråttom – en skärgårdsbo som får köa i flera timmar för att komma hem är något helt annat. Och alla måste vi kunna försörja oss, alla betalar vi skatt.

Jag hoppas att liberalerna kan ompröva sitt motstånd mot förnuftig, behovsanpassad trafik över Embarsund. Även om det kanske är en prestigesak torde Lib vinna mera på flexibilitet än på att svika unga familjer och företagare som i god tro har etablerat sig här ute. Lib vill väl inte sakta men säkert strypa den här delen av landskapet?
Också sommarboarna vill väl ha en livskraftig skärgård att komma ut till, ett fungerande samhälle med service och ett pålitligt trafiknät?
Karin Fyrvall