DELA

Roger Jansson har anledning att oroa sig

Åter oroar sig Roger Jansson över undertecknads agerande i Pommernfrågan. ”Nog dags att sluta nu”, skriver han 23.11. Tidigare har han ondgjort sig över medborgarnas rätt att besvära sig. Den här gången är detta bara underförstått.

Den som tittar i Ålands förvaltningsdomstols arkiv förstår att Jansson som ledande beslutsfattare har all anledning att oroa sig. Under tiden 2014–2016 upphävdes eller ändrades 129 myndighetsbeslut i Ålands förvaltningsdomstol eller högre rättsinstans. Det är gott och väl över en tredje del av de avgjorda besvären.

Det visar att besvärsfunktionen är ett synnerligen viktigt instrument för medborgare som är angelägna att våra myndigheter håller sig till lag och förordning; en av demokratins stöttepelare.

Det besvär som undertecknad lämnat in rör lagligheten i upphandlingen av Pommerndockan.

Jerker Örjans