DELA

Roger Jansson för läsarna bakom ljuset

Den 8.11 hävdar Roger Jansson på nytt att full konkurrens på lika villkor rådde vid upphandlingen av Pommerndockan.

Det fordras ingenting annat än sunt förnuft för att förstå att en av de viktigaste principerna vid offentlig upphandling är att de villkor som anges i anbudsförfrågan och tillhörande handlingar förblir oförändrade under upphandlingen. Om anbudsvillkoren förändras under upphandlingens gång kommer entreprenörer som inte lämnade in anbud i en ofördelaktig situation.

De har endast haft tillgång till de ursprungliga anbudshandlingarna. Konkurrens på lika villkor elimineras. Det var det som skedde vid upphandlingen av Pommerndockan. Det är olagligt.

Stadens anbudshandlingar (daterade mellan 16.12. och 30.12.2016) binder anbudsgivarna till stadens egen konstruktion av dockan (gjord av Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy). Trots detta kan vi fyra månader senare läsa (stadens protokoll G Stds 132 §) att staden accepterat ”en ny konstruktion av dockan och dess grundläggning”. Därför eliminerades konkurrensen lokalt och på EU-nivå.

Det enda lagliga skulle ha varit att starta upphandlingen på nytt (EU-annons etc.) och från början ange att entreprenörerna får lämna in egna lösningar. Det valda förfarandet är olagligt. Staden har potentiellt förorsakats ekonomisk skada i miljonklassen.

JERKER ÖRJANS