DELA

Roger J i ogjort väder

Att utifrån okunskap om det fria bildningsarbete och en rad på Facebook gå igång på en icke-fråga som två ledande politiker valde att göra förra veckan är trist. Nu har Roger Jansson aviserat att han ska ställa en enkel fråga om Arbetarnas bildningsförbund (ABF) ger Socialdemokraterna förtäckt partistöd. Eftersom detta skrivande direkt är ett ifrågasättande av rätten till bildning vill jag som studieledare för ABF tydliggöra några saker:

1. ABF-Åland har idag 23 medlemsföreningar, Ålands Socialdemokrater är en av dem och har varit det sedan 1980 då ABF- Åland startade, med andra ord i 32 år vid det här laget.
2. ABF-Åland är ett partipolitiskt obundet studieförbund, liksom alla studieförbund, och det står öppet för alla föreningar, som ställer upp på förbundets stadgar, att ansöka om medlemskap, också politiska föreningar.

3. I Norden är studieförbundsrörelsen stark. I Sverige finns det 10 studieförbund. De olika studieförbunden har olika inriktning och de svenska partierna är medlemmar i dem. I ABF är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medlemmar, i Medborgarskolan är Moderaterna med och i Studieförbundet Vuxenskolan finns Centern och Folkpartiet.
4. ABF-Ålands syfte är att
-främja en demokratisk utveckling genom att för alla ålänningar skapa studie- och debattmöjligheter om det åländska samhället och den åländska självstyrelsens frågeställningar. -skapa möjligheter för alla att bilda sig inom olika frågor och på olika områden.
-utbilda de anslutna organisationernas medlemmar och andra för uppgifter i föreningslivet och samhället.
-anordna kulturevenemang enligt önskemål från medlemsorganisationerna.

5. ABF-Åland är mycket restriktiva med att ge bidrag till medlemsföreningarnas arrangemang. Vi sätter samarbete i fokus och använder våra resurser huvudsakligen till det där vi försöker nå ut till medlemsföreningarnas medlemmar och andra intresserade. Några exempel från vårens verksamhet: Kvinnor i politiken, Hållbar förening, Inspirationskväll för föräldrar, Bloggkurs, Inspirationstillfälle kring miljö och Viskvällar.
5. ABF har idag ett brett utbud av verksamheter, föreläsningar, studiecirklar, kortare kurser och projekt. Verksamhetsberättelsen för 2010 finns att läsa på www.abfaland.ax

6. Den kritiserade utbildningen bestod av fyra temakvällar där Ålands socialdemokrater rf vände sig till nya kandidater och andra intresserade. Självstyrelsens utveckling, Miljö och hållbar utveckling, Ekonomi och näringsliv, Nordisk välfärdspolitik och åländsk socialpolitik. Det var varken fråga om någon form av interna partimöten eller partipolitisk hjärntvätt utan bildningstillfällen med inledningar, texter och fria diskussioner. ABF:s styrelse och jag ansåg att detta låg i linje med ABF:s bildningsuppdrag och upplät lokalerna på samma villkor som gäller alla våra medlemsföreningar. Jag som privatperson eller som studieledare varken medverkade eller deltog i arrangemanget. Detta skötte föreningen själv. Inget bidrag betalades heller ut till dessa utbildningstillfällen.

7. Jag är aktiv socialdemokrat och jag ska liksom i de senaste lagtingsvalen ställa upp på socialdemokraternas lista. Det kan enligt min mening inte göra att Ålands socialdemokrater som medlemsförening ska få sämre behandling än jag i mitt uppdrag som studieledare behandlar andra medlemsföreningar.
8. Att ABF i Norden och ABF-Åland är starkt knutet till Socialdemokraterna är ingen slump eftersom många aktiva socialdemokrater under åren kämpat för och varit med och utvecklat verksamheten. Det är inte något som borde ses som en belastning utan snarare som något positivt som bidrar till att öka utbudet och mångfalden inom den fria bildningen på Åland.

9. Inom ABF-Åland är vi stolta över den verksamhet som byggts upp under åren och som görs idag. Bildningsförbundet utvecklas ständigt och vi välkomnar fler föreningar som medlemmar. Ett aktivt och rikt bildningsarbete är viktigt för enskildas välbefinnande och avgörande för samhällets och demokratins utveckling.
Mia Hanström
studieledare ABF-Åland (Arbetarnas bildningsförbund rf)