DELA

Röda korsgården – kulturcenter och mötesplats

Befolkningsstrukturen förväntas ändra sig dramatiskt om tio år när över 75 årigas antal ökar ca 50%. Nu redan är antalet hemmaboende äldre hög och det ställer stora krav på inte minst hälso – och sjukvården även på de sociala sammanhang som erbjuds för de äldre. Livsvillkoren har en stor betydelse för de äldres hälsa och upplevt välmående. Dit hör bl.a. boende, tillgång till grönområden och sociala relationer samt fysisk och mental aktivitet.
De flesta vill bo hemma så länge som möjligt och de ensamboende upplever ofta brist på stöd i vardagen. Ett stort nätverk har inte betydelse, utan det är kvaliteten på kontakterna som har betydelse. Sociala träffpunkter och mötesplatser kan ge möjlighet att bevara ett meningsfullt liv tillsammans med andra. Aktiviteter i form av läsning, gå kurser, röra på sig regelbundet samt delta i föreningslivet och andra sociala sammanhang är betydelsefulla för en del – kulturella aktiviteter i forma av att är ett mycket hälsosamt alternativ för de andra. Enligt forskningen förbättras koncentrationsförmågan, blodtrycket och pulsen påverkas positivt och stressnivån sänks hos de äldre som deltar i kulturella aktiviteter i sociala sammanhang.

Röda Korsgården har en bred verksamhet men även goda förutsättningar att utvecklas till ett kulturcentrum för de äldre. Dels har den redan fungerat så men nu behövs det ett nytt helhetsgrepp och målmedvetet arbete att bygga upp en trivsam och aktiv mötesplats för äldre. Det behövs samarbetspartners; organisationer, föreningar och frivilliga till att få ett fungerande helhet.
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för sina projekt . Även byggnaden måste renoveras och där är extern finansiering från fonder är en möjlighet. Hälsosam kost, kurser, kultur, sociala kontakter och aktiviteter i en trivsam miljö. Även de piggare äldre som bor i Troberghemmet eller andra äldreboenden skulle i mån av möjlighet kunna delta i aktiviteterna. På så sätt får de möjlighet att få miljöombyte och stimulans.

För att bygga broar i mellan olika befolkningsgrupper kan man även ordna besök av dagisbarn och gemensamma aktiviteter i form av läsning, konst eller sång. Grunden för programmet bör byggas på fakta att människan är en psyko-fysisk helhet i ett socialt sammanhang. Det behövs ett helt nytt grepp och friska vindar för att bygga ett fungerande och ekonomiskt hållbar helhet. Huvudmålet bör enligt min mening vara ett trivsamt och stimulerande kulturcentrum och mötesplats för de äldre – för det är mänskligt och ansvarsfullt att investera i äldres hälsa och välbefinnande.
Hannele Vaitilo (Lib)