DELA

Röd Ungdom – Stadens Öga

Röd Ungdom har för sitt eget höga nöjes skull under två dagar (v.6) spelat in videomaterial i Mariehamns stad. Under dessa två dagar noterade vi dock upprepade gånger en viss motvilja mot projektet under arbetets gång. Många människor verkade känna sig obekväma med att vi filmade stadens gator, och bl.a. dolde de sina egna och sina barns ansikten när de passerade oss.
En reaktion som kan tänkas märklig med tanke på att gallupar har påvisat att stadens medborgare ställt sig positivt till utökad övervakning längs Torggatan.

Röd Ungdom ställer sig ytterst kritiskt till privat kameraövervakning som är riktad mot allmänna platser och som kränker det offentliga utrymmet och medborgarnas vardagsintegritet, eftersom att vi anser att oönskad övervakning i sig utgör ett obehag för medborgarna och det öppnar dörren till bl.a. opassande verksamhetsregistrering och potentiellt även till missb ruk av inspelat material.
Vi undrar hur Ålands Näringsliv och övriga som förespråkar och understöder utökad övervakning som drabbar stans allmänna platser ställer sig angående den troliga integritetskränkning som denna typ av övervakning på offentlig plats oundvikligen utgör. I denna fråga, som vi bedömer att vara av yttersta vikt för alla medborgare önskar vi även att de åländska partierna tar ett tydligt och offentligt ställningstagande angående utökning av övervakning med potentiellt och troligt integritetskränkande följder.

Till Er som dolde era och era barns ansikten, rusade tvärs över gatan när ni passerade oss och konfronterade oss för att ni ansåg filmandet opassande eller kränkande ställer vi följande fråga: Ni har väl inget att frukta av att bli inspelade ifall ni har rent mjöl i påsen, som det heter. Eller kan det vara så att det är att bli inspelad i sig utan ens godkännande som är otrevligt?
Det var åtminstone det intrycket vi fick, upprepade gånger. Vi önskar att alla som anser sig berörda av frågan om utökad övervakning av allmänna platser och som ställer sig kritiskt till det öppet tar ställning i denna fråga, eftersom den är relevant för alla som dagligen rör sig på allmänna platser och som inte mot sin vilja vill bli filmade på väg till jobbet, hem från skolan, på väg hem genom stan efter krogen osv.
Det allmänna utrymmet tillhör alla, och alla har rätt att röra sig på dessa utan att utan sitt godkännande riskera att upprepade gånger bli registrerad av Storebror, som ser dig, kanske varje dag, kanske utan att du ens är medveten om det. Uppfattningen som vi upprepade gånger fick under de två dagar som vi filmade i stan var att folk nog i stor utsträckning inte vill utsättas för detta.
Och det glädjer oss.
Mvh
Röd Ungdom